výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

Múzeum je celoštátne špecializované pracovisko rezortu školstva, jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Bolo založené v roku 1970. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne patrí pod Centrum vedecko-technických informácií SR.

Jeho poslaním je zhromažďovať, spracovávať a ochraňovať, vedecky zhodnocovať a prezentovať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo. 


Múze
um sa presťahovalo na nové miesto jeho pôsobiska, do bratislavskej Devínskej Novej Vsi - Charkovská ul.

Pracujeme na tom, aby sme Vám zrekonštruovaný priestor mohli čo najskôr ukázať. O aktuálnom dianí budeme informovať.