výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
sluzby1 sluzby2

múzeum > služby

služby

Múzeum poskytuje špecializované informačné, metodické a konzultačné služby s možnosťou bádania jednotlivých archívnych dokumentov z fondu múzea.

Na štúdium ponúkame bádateľom staré učebnice, knihy o dejinách pedagogiky, výročné správy škôl, odborné pedagogické a študentské časopisy, rôzne listinné dokumenty, fotografie a iné zbierkové predmety.

Konzultačné služby poskytujeme na základe telefonického alebo mailového dohovoru s odbornými pracovníkmi múzea, s ktorými je potrebné si vopred dohodnúť termín návštevy.
Kontakty nájdete tu
 >>