výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

archív - podujatia 2009 a 2010

 

2009 - 26. marec - deň učiteľov - Spomienkové stretnutie školských inšpektorov

Spomienskové stretnutie bývalých školských inšpektorov pri príležitosti Dňa učiteľov. Pozvanie prijali M. Briš z Bratislavy, F. Hanzen z Nitry, P. Matuškovič z Malaciek a V. Rosa z Bratislavy.
Podujatie finančne podporila Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV.

P1120598 P1120600 p1120615 p1120622 p1120630 p1120636 p1120637 p1120639 p1120657 p1120698

2009 - 16. máj - noc múzeí a galérií 2009 - Herci v školských laviciach

V rámci podujatia Noc múzeí a galérií sme verejnosti sprístupnili výstavu Herci v školských laviciach, ktorú doplnili i divadelné rekvizity z dielní Slovenského národného divadla. V sprievodnom programe vystúpil riaditeľ SND Štefan Bučko, ktorý zaspomínal na svojich kolegov, ktorým bola výstava venovaná.

P1140025 P1140065 P1160983 P1160990 P1170003 P1170018 p1140044 p1140045 p1140050 p1140051 p1140057 p1140064 p1140071 p1140086 p1140096 p1140101 p1140102 p1140121 p1140129

2009 - 16. december - prezentácia publikácií Život a dielo Juraja Brťku a Život a dielo Vladimíra Václavíka

Prezentácia publikácie M. Mihálechovej Život a dielo Juraja Brťku a publikácie M. Kipsa a M. Schwartzovej Život a dielo Vladimíra Václavíka. Podujatie obohatili aj spomienky prítomných rodinných príslušníkov týchto dvoch osobností slovenskej pedagogiky.
Stretnutie sa uskutočnilo v spolupráci s Ústavom inžinierskej pedagogiky a humanitných vied MTF STU Trnava.

P1160241 P1160288 p1160222 p1160228 p1160232 p1160236 p1160242 p1160244 p1160246 p1160252 p1160262 p1160265 p1160283 p1160287 p1160297

2010 - 15. máj - noc múzeí a galérií 2010 - Pohľad do dávnych čias

Program Noci múzeí a galérií sa tento rok uskutočnil v znamení 40. výročia vzniku nášho múzea. Výstava Pohľad do dávnych čias... prenesie návštevníka do tiredy a prírodovedného školského kabinetu zo 60. rokov 20. storočia, kedy opäť ožila myšlienka vzniku múzea pedagogiky. Návštevníkom sme ponúkli možnosť vzhliadnuť dokument o počiatkoch vzdelanosti na našom území až po zánik Academie Istropolitany.

p1160976 p1160980 p1160991 p1160994 p1160999 p1170003 p1170004 p1170012 p5150513 p5150514 p5150517

2010 - 15. október - stretnutie učiteľov - darcov zbierkových predmetov

Stretnutie s pedagógmi - prof. Švec, prof. Žbirková, učiteľka Holečková - ktorí darovali množstvo zaujímavých školských predmetov do zbierkového fondu nášho múzea.
Podujatie finančne podporila Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV.

P1180434 P1180443 P1180446 p1180440 p1180441

2010 - 9. december - 40 rokov MŠaP

Pri príležitosti 40. výročia založenia MŠaP sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pozvaných hostí. Predsedníčka Zväzu múzeí Slovenska Marta Janovíčková odovzdala kolektívu múzea Pamätný list ZMS a hosťom sa prihovoril i generálny riaditeľ ÚIPŠ Roman Baranovič. Bol odprezentovaný krátky dokument z histórie i súčasnosti múzea. Kultúrny program podujatia výrazne obohatil husľový virtuóz Peter Michalica.

40roko_msap1 P1180727 p1180669 p1180671 p1180682 p1180684 p1180689 p1180693 p1180697 p1180699

end faq