výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
HEVIER

spisovatelia v školských laviciach

Výstava predstavuje známych slovenských spisovateľov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Mnohí sú už maturitnými otázkami ... mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali. Spisovatelia Tomáš Janovic, Ladislav Ballek, Etela Farkašová, Oľga Feldeková, Jozef Banáš, Daniela Kapitáňová, Daniel Hevier, Gustáv Murín, Pavol Rankov, Eva Borušovičová, Petra Nagyová-Džerengová a Michal Hvorecký prijali pozvanie k rozhovoru na tému školy - ako si spomínajú na obľúbených i menej obľúbených učiteľov, predmety, známky, lásky, spolužiakov, rozhodovania kam po základnej a strednej, na smelé či nesmelé začiatky, než sa stali skutočnými majstrami slova. Zaspomínali si s nami a my Vám ich pútavé výpovede spolu so školskými dokumentmi ponúkame prostredníctvom výstavy. Dozviete sa, ako oni - spisovatelia rôznych generácií vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky i ako tieto ovplyvnili a určili ich ďalšie smerovanie v živote. Určite stojí za to pristaviť sa pri každom z nich. Možno v ich výpovediach nájdete aj niečo z vlastných školských spomienok. 

Výstava sa skladá z 13 plagátov s rozmermi 200 x 60 cm, ktoré sa pomocou háčikov dajú ľahko zavesiť na stenu. Preprava je jednoduchá, plagáty sa dajú stočiť, takže postačuje osobné auto, prípadne sa dajú zaslať kuriérom. Súčasťou výstavy sú aj súčasné fotografie jednotlivých spisovateľov na kapa doskách a DVD s krátkymi úryvkami rozhovorov s nimi.

Záujemcovia si prepravu musia zabezpečiť na vlastné náklady.

Viac fotografií z výstavy nájdete v archíve >>