výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

archív - publikácie

Vedecko-výskumná činnosť múzea je zameraná na historicko-pedagogický a múzejný výskum, poznávanie školských tradícií. Výsledkom vedeckého výskumu pracovníkov múzea sú aj odborné publikácie.
Ak máte záujem o niektorú z publikácii, môžete nás požiadať mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Publikácie Vám radi pošleme vo formáte PDF. Tie staršie sú k dispozícii len v tlačenej forme u nás v múzeu. Ak budete používať informácie z týchto publikácií, nezabudnite ich riadne citovať. Ďakujeme.Homoľa, T. - Jelínková, M. - Kočí, M. - Kunšteková, Z. - Michalička, V. - Slezáková, M. - Vaněková, D.: "STO" Prvá ČSR v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky (katalóg). Bratislava: CVTI SR, 2018. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-89965-13-7. Katalóg vybraných 100 zbierkových predmetov z obdobia rokov 1918 - 1945 z fondu Múzea školstva a pedagogiky pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR.

Vaněková, D.: Školské vysvedčenia v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky (katalóg). Bratislava: CVTI SR, 2017. 145 s. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-89354-82-5. Historicko-pedagogický výskum vybraných školských vysvedčení z fondu Múzea školstva a pedagogiky.

Michalička, V. - Slezáková, M.: Ondrej Pavlík (1916 - 1996). Bratislava: CVTI SR, 2016. 49 s. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-89354-68-9. Zborník príspevkov zo spomienkového podujatia k 100. výročiu narodenia akademika O. Pavlíka.

Gallusová, M.: Múzeum školstva a pedagogiky 2010 - 2015. Bratislava: CVTI SR, 2015. 38 s. ISBN 978-80-89354-57-3. Publikácia dokumentujúca prácu a aktivity múzea za posledných päť rokov. 

Michalička, V. - Vaněková, D.: Peter Vajcik: Spomienky. Bratislava: CVTI SR, 2015. 61 s. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-89354-50-4. Publikácia o živote, vedeckých dielach i osobných spomienkach profesora Petra Vajcika.

Michalička, V. - Vaněková, D. - Gallusová, M.: Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní. Bratislava: CVTI SR, 2014. 41 s. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-89354-34-4. Zborník obsahujúci informácie o výstave Slovenskí učitelia v odboji a Slovenkom národnom povstaní, o škole a učiteľoch počas SNP (1944 a 1945) a portrét učiteľa a riaditeľa školy v Pracovnom tábore Židov Nováky Alexandra Bachnára.

Kočí, M. - Abaffyová, L.: Zo života revúckeho gymnázia. Bratislava: ÚIPŠ, 2013. 55 s. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-7098-517-5. Historické miniatúry zo života školy, študentov a profesorov revúckeho gymnázia.

Michalička, V.: Školské medaily v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky (katalóg). Bratislava: ÚIPŠ, 2013. 22 s. + obr. príl. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-7098-520-5. Druhé, rozšírené vydanie katalógu školských medailí Múzea školstva a pedagogiky.

Michalička, V.: 150 rokov Slovenského ev. a. v. gymnázia v Revúcej. Bratislava: ÚIPŠ, 2012. 39 s. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-7098-510-6. Libreto výstavy a príspevky k dejinám revúckeho gymnázia.

Michalička, V.: Topografia dejín školstva na Slovensku. Od počiatkov do roku 1918. Prešovský a košický kraj. Bratislava: ÚIPŠ, 2011. 318 s. Edícia Memoria pedagogika. ISBN 978-80-7098-502-1. Historické údaje o školách jednotlivých miest a obcí prešovského a košického kraja o počiatkov ich vzniku do roku 1918.

Michlička, V.: Ormis Samuel: Spôsoboveda Methodika. Bratislava: ÚIPŠ, 2011. 54 s. ISBN 978-80-7098-496-3. Úvodná štúdia a spracovanie rukopisných prednášok Samuela Ormis o metodike vyučovania na ľudovej škole.

Michalička, V.: Školské medaily v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky. Bratislava: ÚIPŠ, 2010. 157 s. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-7098-494-9. Katalóg o školských medailách z trojrozmerného fondu zbierok Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave. 

Zacharová, E.: Školské nástenné tabule v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky. Bratislava: ÚIPŠ, 2010. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-7098-482-6. Katalóg o školských nástenných tabuliach z trojrozmerného fondu zbierok Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave.

Michalička, V.: Topografia dejín školstva na Slovensku. Od počiatkov do roku 1918. Žilinský a banskobystrický kraj. Bratislava: ÚIPŠ, 2010. 118 s. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-7098-489-5. Historické údaje o školách jednotlivých miest a obcí žilinského a banskobystrického kraja o počiatkoch ich vzniku do roku 1918.

Michalička, V. - Šišková, M. - Vaněková, D. - Zacharová, E.: Múzeum školstva a pedagogiky 2005 - 2010. Bratislava: ÚIPŠ, 2010. 24 s. ISBN 978-80-7098-483-3. Zborník dokumentujúci aktivity Múzea školstva a pedagogiky v rokoch 2005 až 2010.

Michalička, V.: Topografia dejín školstva na Slovensku. Od počiatkov do roku 1918. Trenčiansky a nitriansky kraj. Bratislava: ÚIPŠ, 2009. 260 s. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-7098-479-6. Historické údaje o školách jednotlivých miest a obcí trenčianskeho a nitrianskeho kraja o počiatkoch ich vzniku do roku 1918.

Michalička, V.: Topografia dejín školstva na Slovensku. Od počiatkov do roku 1918. Trnavský kraj. Bratislava: ÚIPŠ, 2008. 118 s. Edícia Memoria museica. ISBN 978-80-7098-471-0. Historické údaje o školách jednotlivých miest a obcí trnavského kraja o počiatkoch ich vzniku do roku 1918.

Michalička V.: Geschchte des Schulwessenns und der Pädagogik in der Slowakei am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Zum Jahrhunderjubiläum der Lex Apponyi. Bratislava: ÚIPŠ, 2008. 38 s. ISBN 978-80-7098-465-9. Skrátená verzia zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou z roku 2008 v nemeckej mutácii.

Michalička, V.: Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku koncom 19. a začiatkom 20. storočia. K storočnici Apponyiho zákonov. Bratislava: ÚIPŠ, 2008. 200 s. ISBN 978-80-7098-464-2. Zborník referátov a vystúpení z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou z roku 2008 o dejinách školstva na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia. 

Vaněková, D. - Šišková, M.: Múzeum školstva a pedagogiky 2000 - 2005. Bratislava: ÚIPŠ, 2005. 19 s. ISBN 80-7098-417-1. Zborník k 35. výročiu Múzea školstva a pedagogiky dokumentujúci jeho aktivity počas rokov 2000 až 2005.

Michalička, V.: Filo Emanuel. Vysokoškolské tradície Slovenska. Bratislava: ÚIPŠ, 2007. 42 s. ISBN 80-7097-455-0. Úvodná štúdia a spracovanie rukopisnej prednášky o vysokoškolskej tradícii Slovenska z pera bývalého rektora Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1942 - 1944.

Michalička, V.: Topografia dejín školstva na Slovensku. Od počiatkov do roku 1918. Bratislavský kraj. Bratislava: ÚIPŠ, 2006. 52 s. ISBN 80-7098-433-3. Historické údaje o školách jednotlivých miest a obcí bratislavského kraja o počiatkoch ich vzniku do roku 1918.

Kočí, M.: Dejiny školstva v okrese Detva. Bratislava: ÚIPŠ, 2006. 105 s. ISBN 80-7098-443-0. Publikácia zachytávajúca vývoj dejín škôl v detvianskom regióne. 

Michalička, V.: Zgúth, P. P.: Pamäti slovenského učiteľa. Bratislava: ÚIPŠ, 2005. 138 s. ISBN 80-7098-419-8. Spracovanie rukopisných poznámok učiteľa, národovca Petra Pavla Zgútha (1863 - 1952) na svoje učiteľské pôsobenie.

Michalička, V. - Vaněková, D.: Dejiny žiarskeho školstva. Aktuálne otázky školského múzejníctva IX. Bratislava: ÚIPŠ, 2004. 100 s. ISBN 80-7098-379-5. História škôl jednotlivých miest a obcí okresu Žiar nad Hronom.

Michalička, V. - Vaněková D. - Zacharová E.: Svedectvá školských dejín z depozitára školského múzea. Bratislava: ÚIPŠ, 2003. 50 s. ISBN 80-7098-329-9. Katalóg ku stálej expozícií múzea prezentujúci pestrosť a rôznorodosť zbierkového fondu Múzea školstva a pedagogiky. 

Michalička, V. - Vaněková, D. - Zacharová, E.: Dejiny najstarších učiteľských ústavov na Slovensku. Aktuálne otázky školského múzejníctva VIII. Bratislava: ÚIPŠ, 2002. 56 s. ISBN 80-7098-297-7. Zborník vybraných príspevkov z VIII. školsko-múzejnej konferencie z roku 2002 o histórii učiteľských ústavov na Slovensku.

Michalička, V.: Dejiny oravského školstva do roku 1918. Bratislava: ÚIPŠ, 2001. 106 s. ISBN 80-7098-265-9. História škôl jednotlivých miest a obcí oravského regiónu od počiatkov do roku 1918.

Michalička, V. - Vaněková, D. - Zacharová, E.: Tridsať rokov Múzea školstva a pedagogiky 1970 - 2000. Bratislava: ÚIPŠ, 2000, 40 s. ISBN 80-7098-226-8. Zborník dokumentujúci 30-ročnú existenciu Múzea školstva a pedagogiky.

Michalička, V.: History of preschool education in Slovakia. Topical qustions of educational museums. Bratislava: ÚIPŠ, 1999. 165 s. ISBN 80-7098-182-2. 

Michalička, V.: Dejiny predškolskej výchovy na Slovensku. Aktuálne otázky školského múzejníctva VII. Bratislava: ÚIPŠ, 1999. 149 s. ISBN80-7098-183-0. Zborník referátov a vystúpení zo VII. školskomúzejnej konferencie s medzinárodnou účasťou z roku 1999 o dejinách predškolskej pedagogiky.

Poljak, I.: Regionálne dejiny školstva na Slovensku a ich múzejná dokumentácia. Aktuálne otázky školského múzejníctva VI. Bratislava: ÚIPŠ, 1998. 84 s. ISBN 80-7098-161-X. Zborník referátov a vystúpení zo VI. školskomúzejnej konferencie s medzinárodnou účasťou z roku 1997 o dokumentácii dejín regionálneho školstva.

Michalička, V. - Plešková, E.: Dejiny školstva v slovenskej časopiseckej tvorbe. Aktuálne otázky školského múzejníctva V. Bratislava: ÚIPŠ, 1995. 133 s. ISBN 80-7098-068-0. Zborník referátov a vystúpení z V. školskomúzejnej konferencie z roku 1995 o dejinách školstva v slovenskej časopiseckej tvorbe.

Michalička, V.: Personálna bibliografia Jozefa Máteja. Bratislava: ÚIPŠMT, 1993. 82 s. ISBN 80-7098-004-4. Úvodná štúdia a bibliografia diel Jozefa Máteja (1921 – 1986).

Tinajová, O. - Labudová, E.: Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku. Bratislava: ÚIPŠMT, 1992. 18 s. Sprievodca výstavou o dejinách špeciálneho školstva.

Michalička, V.: Aktuálne otázky školského múzejníctva IV. Bratislava: ÚIPŠMT, 1992. 95 s. Zborník referátov zo IV. školsko-múzejnej konferencie z roku 1993 o archívnom výskume dejín školstva.

Hagarová, E. - Michalička, V.: Osobnosti kežmarského školstva. Bratislava: ÚIPŠMT, 1992. 36 s. Zborník štúdií o kežmarskom lýceu a jeho osobnostiach.

Vaněková, D. - Novacká, M: Život a dielo J. A. Komenského a jeho miesto v dejinách slovenskej kultúry. Nitra: Medacta, 1991. 15 s. Sprievodca výstavou o J. A. Komenskom inštalovanou v roku 1991 v Nitre.

Michalička, V. - Plešková, E.: Aktuálne otázky školského múzejníctva III. Bratislava: ÚIPŠMT, 1991. 195 s. Zborník príspevkov k histórii školstva, bibliografia J. Čečetku, materiál z pozostalosti F. Karšaia.

Michalička, V. - Plešková, E. - Vaněková, D.: Topical Questions of Educational Museums. Bratislava: ÚIPŠMT, 1990. 104 s. 

Michalička, V. - Plešková, E. - Vaněková, D.: Aktuálne otázky školského múzejníctva II. Bratislava: ÚIPŠMT, 1990. 144 s. Zborník referátov z II. školskomúzejnej konferencie z roku 1989 o dokumentácii dejín školstva v múzeách na Slovensku.

Bubelínyová, B. - Plešková, E. - Michalička, V.: Z bojov o jednotnú a štátnu školu. Bratislava: SPKaÚŠI, 1989. 268 s. Zborník dokumentov o školstve v rokoch 1945 – 1948 vydaný pri príležitosti rovnomennej výstavy z roku 1988.

Plešková, E. - Michalička, V.: Aktuálne otázky školského múzejníctva I. Bratislava: SPKaÚŠI, 1988. 133 s. Zborník referátov a vystúpení z I. školskomúzejnej konferencie z roku 1987 o školskom múzejníctve.

Hamada, M. - Novacká, M.: K dejinám školstva, vzdelanosti a kultúry v dobe osvietenskej. Bratislava: SPKaÚŠI, 1987. 239 s. Zborník štúdií popredných slovenských historikov pedagogiky k problematike osvietenského školstva na Slovensku.

Novacká, M.: Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti. Bratislava: SPKaÚŠI, 1986. 299 s. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie pri príležitosti 350. výročia založenia Trnavskej univerzity.

Novacká, M.: Pedagóg Matej Bel. Bratislava: SPKaÚŠI, 1984. 334 s. Zborník referátov rovnomennej vedeckej konferencie pri príležitosti 300. výročia narodenia Mateja Bela (1684 – 1749), slovenského polyhistora.

Rak, V.: Pavel Doležal – pedagóg a spisovateľ. Bratislava: SPK, 1978. 128 s. Sprievodný zborník štúdií k rovnomennej výstave o živote a diele Pavla Doležala (1700 – 1778) z roku 1978, pripojená bibliografia, kalendárium života a výber z korešpondencie.

Šándor, V.: SNP a školstvo. Bratislava: SPK, 1974. 107 s. Sprievodný zborník štúdií a dokumentov k rovnomennej výstave z roku 1974. 

Šándor, V.: Vyučovanie ruštiny na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Bratislava: SPN, 1973. 108 s. Sprievodný zborník štúdií a spomienok vydaný k rovnomennej výstave z roku 1973.

Šándor, V.: Slovenské šlabikáre od najstarších čias podnes. Bratislava: SPN, 1972.25 s. Sprievodca rovnomennej výstavy o vývoji slovenského šlabikára.

Chovan, J.: Dr. Ivan Branislav Zoch k 50. výročiu smrti. Bratislava: Múzeum školstva a pedagogiky na Slovensku pri SPK, 1971. 21 s. Krátka štúdia o živote a diele Ivana Branislava Zocha (1843 – 1921), slovenského pedagóga s anotáciou jeho najvýznamnejších pedagogických prác.

Chovan J.: Dr. Ivan Branislav Zoch. Personálna bibliografia. Bratislava: VŠE, Múzeum školstva a pedagogiky na Slovensku, 1972. 60 s. Personálna bibliografia Ivana Branislava Zocha (1843 – 1921).