výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

archív - podujatia 2015 a 2016

2015 - 26. marec - seminár ako učiť o holokauste na slovenských školách

V rámci výstavy Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní sme v spolupráci so SNM - Múzeom židovskej kultúry, EDAH o.z. a Metodicko-pedagogickým centrom usporiadali podujatie s názvom Ako učiť o holokauste na slovenských školách. Počas posledných marcových dní si totiž pripomíname 73. výročie prvého transportu slovenských Židoviek z Popradu do Oswienčimu.
Seminár viedol PhDr. Martin Korčok, PhD., vedúci múzea holokaustu v Seredi, ktorý sa zaoberá výskumom židovskej histórie a pedagógom, pre ktorých sme seminár zorganizovali, prostredníctvom prednášky sprostredkoval dôležité fakty o holokauste na našom území. 

img_9827 img_9830 img_9831 img_9833 img_9834 img_9838 img_9841 img_9848 img_9849 img_9897

2015 - 27. marec - stretnutie s prof. Jánom Pišútom

Prof. Ján Pišút, významný matematik a fyzik, ktorý v rokoch 1990-92 viedol rezort školstva si pri príležitosti Dňa učiteľov zaspomínal na časy svojho žiackeho, študentského i profesijného života. 

img_9857 img_9862 img_9867 img_9875 img_9878 img_9891 img_9892 img_9894 img_9902 img_9905

2015 - 15. a 29. apríl - premietnime si minulosť

Fanúšikovia starých filmov a starožitnej techniky sa stretli v múzeu, aby sa dozvedeli aký význam malo premietanie školských filmov na školách. Mali tak možnosť prostredníctvom filmového fondu nášho múzea okúsiť starodávnu atmosféru celuloidových filmov a ich premietania.

dsc_0028 dsc_0033 dsc_0047 dsc_0050 dsc_0051 dsc_0053 dsc_0054 dsc_0055 dsc_0058 dsc_0062

2015 - 5. máj - slávnostný koncert

Počas mája si pripomíname významnú historickú udalosť, akou bolo ukončenie 2. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti sme pre verejnosť usporiadali slávnostný koncert. Podujatie bolo spojené s výstavou Slovenskí učitelia v obdoji a Slovenskom národnom povstaní, ktorá spracováva aj obdobie konca vojny a zmeny s tým spojené. Koncertom sme nechali "prehovoriť" najkrajší nástroj, ktorým je ľudský hlas. Jeho silu predviedol akademický spevácky zbor Tempus, ktorého členovia jednotlivými skladbami priblížili viaceré tváre vojny a oslobodenia. 
Múzeum sa tak pripojilo k oslavám a spomienke ukončenia najväčšej vojnovej tragédie ľudstva v 20. storočí. 

   dsc_0277    dsc_0308   dsc_0316  dsc_0326

2015 - 16. máj - noc múzeí a galérií

V sobotu 16. mája múzeá a galérie v celej Európe oslavovali Deň múzejníctva prostredníctvom podujatia nazvanom Noc múzeí a galérií. Hlavnou úlohou tohto podujatia je prezentovať verejnosti dôležitosť múzejných a galerijných inštitúcií, ktoré uchovávajú kultúrne dedičstvo našej krajiny a informovať tak o ich význame.
Múzeum školstva a pedagogiky sa do Noci múzeí a galérií zapája už od začiatku a uvedomuje si, že je nutné oboznamovať návštevníkov s históriou školstva, ktorá má na Slovensku dlhú tradíciu.
Aj počas 11. ročníka tohto podujatia si mohli návštevníci prísť pozrieť zaujímavú výstavu o slovenskom školstve, výchove a vzdelávaní počas Slovenského národného povstania (Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní, 1939-1945), stretnúť sa s pracovníkmi múzea, na programe v Duchu školského poriadku sa zoznámiť so správaním žiakov na školách v minulosti, preniesť sa cez osobnosti školskej histórie do minulosti na programe Takí boli učitelia alebo si iba zaspomínať na svoje školské časy. Múzeum bolo netradične otvorené až do polnoci a privítalo počas tohto dňa množstvo zvedavých návštevníkov. Dospelí ocenili najmä možnosť vypočuť si výklad o výstave priamo od kurátorov, ktorí stáli za jej prípravou. Deti sa tešili, že sa niečo nové naučili a odniesli si tak hodnotné zážitky.

dsc_0354 dsc_0362 dsc_0370 dsc_0374 dsc_0406 dsc_0418 dsc_0420 dsc_0427 dsc_0433 dsc_0434 dsc_0461 dsc_0472 dsc_0482 dsc_0497 dsc_0512

2015 - 1. jún - minulosť vs. budúcnosť (ako ďalej s písaním?)

Medzinárodný deň detí sme oslavovali v múzeu písaním. Vzdelávací program pripravený v spolupráci s FabLabom Slovensko oboznámil deti s vývojom písania a písacích potrieb ako ich poznáme z minulosti, aj s tým kam sa až písanie technologicky posunulo a akú podobu bude mať v budúcnosti. V interaktívnom programe deti pracovali s replikami archaických písacích potrieb z minulosti (vosková tabuľka a stillus, brko, pierko) a ako kontrast tiež s 3D perom, ktoré bude možno o niekoľko desiatok rokov súčasťou vyučovania na školách. Tých starších zaujala aj 3D tlačiareň, ktorá žiakom počas programu vymodelovala predmet, ktorý si mohli zobrať do školy. Že žiaci to nemali jednoduché v minulosti a náročné to bude s písaním aj v budúcnosti skonštatovali všetci, ktorí program absolvovali.

dsc_0572 dsc_0574 dsc_0583 dsc_0587 dsc_0591 dsc_0593 dsc_0597 dsc_0615 dsc_0628 dsc_0629 dsc_0631 dsc_0632 dsc_0633 dsc_0634 dsc_0635

2015 - 1. december - vernisáž výstavy mšap 00045

Otvorenie nového výstavného projektu Múzea školstva a pedagogiky sa nieslo v znamení oslavy. Štyridsiate piate výročie založenia (v roku 1970) oslávilo múzeum spolu s vedením CVTI SR, ktorého je múzeum organizačnou zložkou, i s mnohými osobnosťami múzejnej, vedeckej obce, s ľuďmi literárneho a hudobného života a jeho priateľmi. Vernisáž výstavy pozostávala z programu, v ktorom pracovníci predstavili prostredníctvom živého kalendária históriu múzea s jeho mnohými úspechmi, ale i pádmi. Po slovách o minulosti nasledovalo vystúpenie Laca Lučeniča, známej slovenskej hudobnej legendy, ktorého kariéra sa začala rozbiehať práve v čase, keď sa zavŕšili snahy o založenie múzea. Oslava pokračovala video projekciou gratulácií ľudí, ktorí s múzeom v určitých etapách spolupracovali, či inak sa dotkli jeho života. Súčasťou osláv bolo otvorenie výstavy prezentujúcej to najlepšie zo zbierok múzea. S potešením sme konštatovali, že prítomných výstava zaujala, k čomu prispelo jej netradičné grafické a výtvarné stvárnenie. Možno i táto skutočnosť prispela k príjemnej atmosfére celého večera. Múzeum si dalo svoje „Ad revidendum“ v roku 2020 so snahou skonštatovať, že jeho uplynulé roky budú naplnené bohatou činnosťou v prospech kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

img_1 img_2 img_3 img_4 img_5 img_6 img_7 img_8 img_9 img_99

2016 - 15. marec - spomienkový seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia pedagóga Ondreja Pavlíka

Pracovníci Múzea školstva a pedagogiky každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov usporadúvajú rôzne podujatia. Dňa 15. marca 2016 sa uskutočnilo spomienkové stretnutie k nedožitému 100. výročiu narodenia slovenského pedagóga, politického a verejného činiteľa akademika Ondreja Pavlíka (1916 – 1996). Cieľom podujatia bolo pripomenúť si život a diela jedného z najvýznamnejších slovenských pedagogických teoretikov druhej polovice 20. storočia. Bolo to nielen pripomenutie si jeho výročia, ale zároveň aj impulz k spracovaniu jeho osobného a vedeckého portrétu a neposlednom rade aj naplniť poslanie pamäťovej inštitúcie – kreovať historické povedomie aj v oblasti školstva a pedagogiky. Na podujatí odznelo sedem vystúpení pracovníkov múzea, vedecko-výskumných pracovníkov Historického ústavu SAV, akademikov i pamätníkov. Úvodom bol charakterizovaný fond O. Pavlíka uložený v Múzeu školstva a pedagogiky (M. Slezáková), mapovanie rokov jeho mladosti (V. Michalička), účasť O. Pavlíka v ľavicovom hnutí (T. Černák), podiel O. Pavlíka na príprave a presadzovaní reformy školstva po roku 1945 (E. Londáková), účasť O. Pavlíka na prvej konferencii k výkladu SNP (M. Mocko), spomienka na O. Pavlíka a vysokoškolského profesora (Z. Baďuríková) a pretlmočenie myšlienok O. Pavlíka na sklonku jeho života (M. Beňo). Na záver podujatia sa prihovoril krátkou spomienkou aj jeho syn Juraj Pavlík. Súčasťou podujatia bola aj ukážka publikácií O. Pavlíka a jeho osobných predmetov, ktoré múzeum vlastní vo svojom fonde.

dsc_0093 dsc_0097 dsc_0110 dsc_0120 dsc_0127 dsc_0129 dsc_0135 dsc_0140 dsc_0146 dsc_0156

2016 - 21. máj - noc múzeí a galérií

Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré sa do podujatia Noc múzeí a galérií zapája už od úplného začiatku od vzniku tohto podujatia si pre návštevníkov počas 12. ročníka pripravilo program, ktorý prebiehal už od poobedných hodín. Návštevníci sa preniesli do minulosti cez historické spôsoby písania. Stali sa žiakmi, ktorí sa v minulosti učili písať alebo počítať. Prostredníctvom rytia do voskových tabuliek a počítania na drevenom počítadle sa ocitli v stredovekých kláštorných školách, písanie na drevené tabuľky ich prenieslo do éry maďarizácie a prvých gramofónov a prostredie mestských škôl a starých filmov zas pripomenulo písanie husím brkom a pierkom pomocou atramentu. Takto sme chceli návštevníkov oboznámiť a informovať o tom ako prebieha vzdelávanie o histórii školstva v našom múzeu.
Večerný kurátorský výklad k výstave MŠaP 00045 návštevníkom poodhalil zákulisie príprav výstavy a hlavné myšlienky netradičného spôsobu inštalácie exponátov vo výstave, ktorá bola pripravená pri príležitosti 45. výročia založenia múzea. 
Počas celého dňa až do nočných hodín boli v múzeu návštevníkom k dispozícií kurátori a pracovníci, ktorých bežne počas návštevy nie je možné stretnúť.

dsc_0001 dsc_0002 dsc_0003 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0008 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0013 dsc_0015 dsc_0016 dsc_0019 dsc_0021 dsc_0028 dsc_0030 dsc_0031 dsc_0034 dsc_0035 dsc_0036 dsc_0041 dsc_0054 dsc_0055 dsc_0059 dsc_0060 dsc_0061 dsc_0062 dsc_0064 dsc_0066 dsc_0068 dsc_0070 dsc_0071 dsc_0072 dsc_0073 dsc_0076 dsc_0077 dsc_0078 dsc_0079 dsc_0080 dsc_0082 dsc_0085 dsc_0088 dsc_0089 dsc_0090 dsc_0094 dsc_0098

2016 - 30. máj - mdd v múzeu - zbierkové predmety ožívajú

Ani v tomto roku sme nezabudli na Medzinárodný deň detí a pre našich najmenších návštevníkov zo škôlok a základných škôl sme pripravili špeciálny program. V spolupráci s divadelníkmi z MaKiLe, ktorí sa dlhoročne venujú hravým a originálnym predstaveniam sme v múzeu oživili dobové školské predmety. Cez príbehy šité na mieru staré predmety žijúce v múzeu ako napríklad školská kožená aktovka, drevená tabuľka na písanie, husacie brko, počítadlo alebo drevený peračník stretli svojich kamarátov zo súčasnosti a detičkám tak humorným spôsobom vysvetlili, že ani dnes po rokoch nie sú v porovnaní z novými predmetmi nepotrebné. Práve naopak, stali sa vzácnejšími, pretože ich do múzea chodia všetci obdivovať. Deti si zatancovali, zaspievali, naučili sa novú pesničku a okrem krásneho zážitku z predstavenia si odniesli aj cenné rady, že nie všetko, čo je staré, musí byť zlé.

dsc_0110 dsc_0111 dsc_0113 dsc_0116 dsc_0120 dsc_0121 dsc_0124 dsc_0132 dsc_0141 dsc_0143 dsc_0150 dsc_0152 dsc_0160 dsc_0164 dsc_0165 dsc_0171 dsc_0173 dsc_0174

2016 - 8. október - veľká stretávka spolužiakov zo zš charkovská a obyvateľov devínskej novej vsi

Pre bývalých žiakov Základnej školy na Charkovskej ulici v Devínskej Novej Vsi, miestnych obyvateľov a širokú verejnosť sme pripravili Veľkú stretávku. Tí, ktorí navštívili túto bývalú školu sa mohli potešiť pohľadom na školské fotografie, na ktorých sa často sami našli. Zaspomínali si tak na učiteľov, spolužiakov, dianie alebo zážitky zo školského prostredia, o ktoré sa podelili s pracovníkmi múzea. Záujmu sa tešila i inštalácia dobovej triedy z 50. - 60. rokov, ktorá ponúkala možnosť zasadnúť do drevených lavíc a vrátiť sa tak do dávnych čias. Tí menší objavovali čaro toho, ako sa učili ich starí rodičia a aké pomôcky v tom čase používali. Zároveň si mohli sami vyskúšať ako sa písalo pierkom a ako keď ešte žiaci nepoužívali zošity. Okrem zoznámenia sa so samotnými odbornými pracovníkmi múzea sa návštevníci oboznámili aj s plánmi budúcej obnovy školy, ktorú v minulosti navštevovali. Mnohí z bývalých učiteľov či žiakov školy darovali múzeu svoje školské predmety ako učebnice, zošity, fotografie. Podujatie bolo realizované aj vďaka finančnej podpore ZSE Nadácie, v spolupráci s občianskym združením Pro museum a pod milou záštitou starostu mestskej časti Devínska Nová Ves.

dsc_0639 dsc_0645 dsc_0651 dsc_0666 dsc_0673 dsc_0682 dsc_0691 dsc_0694 dsc_0698 dsc_0699 dsc_0706 dsc_0711 dsc_0714 dsc_0715 dsc_0718 dsc_0722 dsc_0736 dsc_0739 dsc_0741 dsc_0755 dsc_0757 dsc_0766 img_0281 img_0286 img_0291

2016 - 10. november - z olympiády do múzea s matejom tóthom

V čase, keď sme pre potreby doplnenia výstavy Športovci v školských laviciach spovedali atléta Mateja Tótha verili sme, že sa mu podarí kvalifikácia na letnú olympiádu. Po pár mesiacoch, v čase jeho zápolenia (a ostatných slovenských športovcov) v Brazílii sme výstavu sprístupnili verejnosti a po radostnej správe, že práve Matej Tóth vybojoval pre Slovensko zlatú olympijskú medailu v disciplíne chôdza na 50 km, sme sa rozhodli, že s ním na jeseň usporiadame podujatie, ktoré umožní návštevníkom stretnúť sa s talentovaným športovcom. Podujatie sme nazvali Z olympiády do múzea v hlavnej úlohe s Matejom Tóthom, ktoré viedol športový encyklopedista a historik športu Igor Machajdík. Rozhovor sa niesol v znamení spomienok na školu a toho, do akej miery dokáže školské prostredie ovplyvniť rozhodnutia a úspechy talentovaného športovca. Rozprávanie dopĺňal melodickými skladbami spevák Peter Janků a do rozhovoru mali možnosť vstúpiť i návštevníci svojimi zvedavými otázkami. Niektorí sa potešili pohľadom na najcennejší olympijský kov, ktorý so sebou Matej Tóth priniesol.

dsc_0989 dsc_0991 dsc_0995 dsc_0999 dsc_1004 dsc_1007 dsc_1010 dsc_1013 dsc_1015 dsc_1017 dsc_1018 dsc_1021 dsc_1025 dsc_1027 dsc_1029 dsc_1030 dsc_1033 dsc_1034 dsc_1038 dsc_1040 dsc_1043 dsc_1045 dsc_1048 dsc_1049 dsc_1050

end faq

 << podujatia 2013, 2014     podujatia 2017, 2018 >>