výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

archív - podujatia 2017 a 2018

2017 - 20. máj - noc múzeí a galérií

Podujatie Noc múzeí a galérií ponúkla malým i veľkým návštevníkom program v podobe predstavenia o školských predmetoch, kde sme využili ich potenciál a cez milé príbehy "porozprávali" aký bol ich život v čase, keď slúžili deťom v školách. V rukách šikovnej divadelníčky sa vystriedali starý školský peračník, brko a tabuľka na písanie, drevené počítadlo aj kožená školská aktovka. Večerný kurátorský výklad sa niesol v znamení neformálnej atmosféry a návštevníci mali možnosť pýtať sa a hovoriť svoj názor na výstavu MŠaP 00045. V závere využili svoju fantáziu pri hádaní účelu na aký boli niekotré školské zbierky v minulosti využívané. Ďakujeme za priazeň aj počas tohto ročníka a už teraz sa tešíme nabudúce.

dsc_0687 dsc_0712 dsc_0719 dsc_0723 dsc_0724 dsc_0725 dsc_0727 dsc_0730 dsc_0738 dsc_0748 dsc_0754 dsc_0766 dsc_0787 dsc_0800 dsc_0802 dsc_0810 dsc_0811 dsc_0812 dsc_0814 dsc_0820 dsc_0837 dsc_0842 dsc_0845 dsc_0854 dsc_0869 dsc_0871 dsc_0876 dsc_0890 dsc_0892 dsc_0904

2017 - 28. november - T R I katalógy

Múzejné podujatie venované odbornej verejnosti predstavilo katalógovú tvorbu vedeckých pracovníkov múzea. Vybrané rozsiahle fondy múzea ako školské nástenné tabule, medaily a vysvedčenia tvoria pevnú súčasť zbierkového fondu, čoho dôkazom býva ich takmer pravidelná prezentácia na výstavných projektoch múzea. Hosťom boli predstavené nielen zbierky z hľadiska historického a múzejného významu, ale autori katalógov, pracovníci múzea prezradili aj niečo zo samotnej tvorby publikácie.

dsc_0744 dsc_0745 dsc_0749 dsc_0752 dsc_0760 dsc_0769 dsc_0778 dsc_0782 dsc_0788 dsc_0790

end faq

 << podujatia 2015, 2016