výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
baner_msap_00045

MŠaP 00045

Múzeum školstva a pedagogiky oslávilo svoje štyridsiate piate výročie sprístupnením výstavy zameranej na ukážky z toho najvzácnejšieho a najreprezentatívnejšieho zo zbierkového fondu. Prvýkrát budú predstavené výsledky múzejnej práce iným spôsobom ako tomu bolo doteraz, umocneným i zvoleným architektonicko-výtvarným a grafickým riešením celej expozície.
Základ výstavného projektu tvorí dvanásť najstarších, najvzácnejších či jedinečných predmetov z 15. - 20. storočia prezentujúcich pestrú skladbu takmer 40-tisícového zbierkového fondu. Niektoré z nich i v historickom vývojovom rade, ako sú školské tašky, šlabikáre, vysvedčenia, aby návštevník panoramaticky videl zmeny, ktorými školské predmety a s nimi i školstvo prešlo.
Takto sa môže pozerať i na divácky zaujímavú prezentáciu triedy, zostavenej z inventára a učebných pomôcok pochádzajúcich z troch období: do roku 1918, do roku 1948 a do roku 1968, kedy vrcholilo úsilie o založenie múzea školstva.
So stručným prierezom štyridsať päť ročnej histórie múzea – s jeho dianím a činnosťami sa návštevníci oboznámia prostredníctvom čísel t.j. koľko miest a obcí sa v rámci zbierkotvornej činnosti navštívilo, koľko bolo zozbieraných predmetov, koľko zbierok bolo spracovaných, koľko reštaurovaných alebo aký počet výstavných projektov múzeum doposiaľ realizovalo, či koľko ocenení získalo.

Celú výstavu dopĺňa audiovizuálna prezentácia dejín Múzea školstva a pedagogiky od počiatkov školského múzejníctva na Slovensku, cez zakladateľov múzea až po súčasnosť.

K výstave bola vydaná publikácia Múzeum školstva a pedagogiky 2010-2015.

Sprievodné podujatia k výstave:

28. 3. 2018 - Podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov

19. 5. 2018 /15.00 - 24.00 hod./ - Noc múzeí a galérií

Vzdelávacie programy:

Od griflíka po plniace pero - Píšem, píšeš, píšeme ako žiaci v minulosti. >>>
Povolaním múzejník - Čo sa skrýva za prácou kurátora, dokumentátora, reštaurátora či múzejného pedagóga? >>>

VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO MÁJA 2018.

Plagát k výstave TU >>>

dsc_0033 dsc_0034 dsc_0036 dsc_0041 dsc_0047 dsc_0048 dsc_0053 dsc_0056 dsc_0064 dsc_0066 dsc_0067 dsc_0073 dsc_0082 dsc_0086 dsc_0087 dsc_0088 dsc_0090 dsc_0108 dsc_0109 dsc_0110