výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

kontakt > otváracie hodiny


otváracie hodiny

pondelok - utorok 9:00 - 15:00
streda 9:00 - 19:00
štvrtok - piatok 9:00 - 15:00s_ceruzka-palugyay
sobota - nedeľa zatvorené

vstup voľný


služby pre bádateľov

prezenčné štúdium:
listinných zbierok - vysvedčenia, školské kroniky, triedne knihy, pozostalosti učiteľov a pedagógov
knižných zbierok - učebnice, školské časopisy, zborníky, pamätnice, výročné správy
fotografií a pohľadníc

konzultácie a metodické služby:
pre odbornú verejnosť, poslucháčov vysokých škôl, médiá

Služby pre bádateľov sú dostupné denne od pondelka do piatka od 9:00 do 15:00 hod. Návštevu múzea za účelom bádania je potrebné si vopred telefonicky alebo mailom dohodnúť s pracovníkmi múzea. Počas bádania je možné používať vlastný fotoaparát.
Kontakt
>>