výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

baner_zamestnanci

pripravujeme

expozícia dejín školstva a pedagogiky
Kurátori a externí spolupracovníci aktuálne pracujú na tézach a scenári veľkého výstavného projektu - stálej expozícii, ktorá bude prezentovať prierez dejinami školstva a vzdelávania na našom území v nových priestoroch v Bratislave - Devínskej Novej Vsi, kam sa múzeum presťahuje.
Otvorenie výstavy v nových priestoroch sa plánuje pri príležitosti 50. výročia založenia múzea v roku 2020.
Viac informácii prinesieme priebežne.