výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

baner_zamestnanci

pripravujeme

fenomén spolupráce v reštaurovaní
Cieľom výstavy prostredníctvom vybraných exponátov bude ukázať širšej verejnosti výsledky niekoľkoročnej spolupráce medzi dvoma celoštátnymi inštitúciami v oblasti reštaurovania a ochrany kultúrneho dedičstva - Múzeom školstva a pedagogiky a Ateliérom reštaurovania papiera VŠVU v Bratislave. 

expozícia dejín školstva a pedagogiky
Kurátori a externí spolupracovníci aktuálne finišujú s prácou na scenári veľkého výstavného projektu - stálej expozície, ktorá bude prezentovať prierez dejinami školstva a vzdelávania na našom území v nových priestoroch na Charkovskej ulici v Bratislave, kam sa múzeum presťahovalo.
Viac informácii prinesieme priebežne.