výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
spomienky na mladosť

Milý návštevník,

veríme, že naše múzeum sa stane miestom, kam sa budete radi vracať za poznaním, relaxom a tí skôr narodení i za spomienkami na svoju mladosť.

Počas trvania výstav Vám ponúkame program, ktorý je tématicky prepojený na aktuálnu výstavu. Ide o kultúrne, vedecké či umelecké sprievodné podujatia, ktoré popularizujú dejiny školstva na Slovensku. 


Okrem výstav a mnohých sprievodných podujatí Vám ponúkame aj premietanie zdigitalizovaných školských filmov.