výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
herci

herci v školských laviciach

Herci – boli a stále sú miláčikmi múz a majú tisícky obdivovateľov. Ich tváre poznáme z divadelných dosiek, filmového plátna, z televíznej obrazovky, ich hlasy znejú v dabovaných filmoch... Čo je však menej známe, je ich cesta za touto profesiou.

Výstava „Herci v školských laviciach“ predstavuje popredných hercov Slovenského národného divadla - od tých skôr narodených až po najmladšiu hereckú generáciu – z menej známej stránky: z rokov ich vlastného školovania, štúdia, prípadne z vlastnej učiteľskej práce. Podobne ako my všetci, i oni museli prejsť školskými lavicami, zažívali svoje žiacke a študentské strasti a radosti, zo školskej tried viedli ich kroky nakoniec k umeleckému majstrovstvu, hereckej profesii. Prostredníctvom výstavných panelov vypovedajú o svojich žiackych a školských rokoch, spomínajú na svojich učiteľov, zamýšľajú sa nad tým, čo im škola dala do vienka ako ľuďom i ako umelcom.

Zaspomínali si Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová, Štefan Kvietik, Soňa Valentová, Dušan Jamrich, Štefan Bučko, Maroš Kramár, Jozef Vajda, Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný, Táňa Pauhofová.

Výstava sa skladá z 12 plagátov s rozmermi 200 x 60 cm, ktoré sa pomocou háčikov dajú ľahko zavesiť na stenu. Preprava je jednoduchá, plagáty sa dajú stočiť, takže postačuje osobné auto, prípadne sa dajú zaslať kuriérom. Záujemcovia si prepravu musia zabezpečiť na vlastné náklady.

Viac fotografií z výstavy nájdete v archíve >>