výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

 

_plagat_spisovatelia_vpravo

spisovatelia v školských laviciach

Výstava predstavuje známych slovenských spisovateľov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Mnohí sa stali už maturitnými otázkami, mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali.

Spisovatelia Tomáš Janovic, Ladislav Ballek, Etela Farkašová, Oľga Feldeková, Jozef Banáš, Daniela Kapitáňová, Daniel Hevier, Gustáv Murín, Pavol Rankov, Eva Borušovičová, Petra Nagyová-Džerengová a Michal Hvorecký sa rozhovorili na tému škola - ako si spomínajú na obľúbených i menej obľúbených učiteľov, predmety, známky, lásky, spolužiakov, rozhodovania kam po základnej a strednej, na smelé či nesmelé začiatky, než sa stali skutočnými majstrami slova.

Zaspomínali si s nami a my Vám ich pútavé výpovede ponúkame v online verzii. 

 

                                       janovic      
                                    . tomáš janovic     

      ballek                    farkasova                feldekova     
. ladislav ballek           . etela farkašová       . oľga feldeková

     banas                  kapitanova                hevier              
   . jozef banáš          . daniela kapitáňová         . daniel hevier         

      murin                 rankov                  borusovicova
   . gustáv murín           
. pavol rankov       . eva borušovičová   

                     nagyova_dzerengova                       hvorecky
      . petra nagyová-džerengová     . michal hvorecký