výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

 

_plagat_sportovci_vpravo

športovci v školských laviciach

Škola - každý z nás do nej chodil. Niekto má na ňu dobré spomienky, iný by na toto obdobie svojho života radšej zabudol. Všetci sme mali v škole telesnú výchovu, ale nie každy v nej vynikal. Boli takí, ktorí áno a svoje športové úspechy dosiahli práve v období, keď každodenne zasadali do školských lavíc. Ako si na svoju školu spomínajú? Ako zvládali skĺbiť školské povinnosti so športovou prípravou? Čo im škola dala alebo vzala? To sú otázky, na ktoré sme hľadali odpovede v rozhovoroch s nimi.

Vybrali sme vrcholových športovcov niekoľkých generácií, z rôznych druhov športu. V ich zaujímavých odpovediach sa odzrkadľuje aj charakter doby, v ktorej chodili do školy a športovali.

Oslovili sme Matildu Schrojfovú, Jozefa Golonku, Vladimíra Hopku, Máriu Mračnovú, Katarínu Ráczovú, Stanislava Kropiláka, Miloša Mečířa, Richarda Kapuša, Martinu Moravcovú, Dominika Hrbatého, Petra a Pavla Hochschornerovcov, Veroniku Strapekovú a najnovšie i Mateja Tótha.

Online verzia výstavy prezradí ako sa zo žiakov a študentov stali profesionálni športovci a či im v tom škola pomohla alebo práve naopak. 

                                          schrojfova   
                                  . matilda schrojfová     

      golonka                    hopka                  mracnova     
 . jozef golonka           . vladimír hopka       . mária mračnová

     raczova                     kropilak                  mecir          
 . katarína ráczová      . stanislav kropilák       . miloš mečíř  

      kapus                   moravcova                   hrbaty
  . richard kapuš      
. martina moravcová    . dominik hrbatý  

      ferda                     toth                 hochschornerovci
 . veronika strapeková     . matej tóth
     . peter a pavol hochschornerovci