výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
baner_hlavny_pre_verejnost

50 z kabinetu

Vybrané viac ako storočné školské zbierky z fondu múzea sú ukážkou toho, aký charakter malo z historického hľadiska vzdelávanie v období rokov 1918 – 1938. Školstvo v prvej Československej republike bolo odrazom vtedajších hospodárskych, politických i sociálnych pomerov, čo dokonale prezentujú aj zbierkové predmety, ktorých výskum bol v roku 2018 kolektívom pracovníkov múzea prezentovaný vo forme katalógu.

Pri príležitosti 50. výročia múzea sme vybrali 50 predmetov, ktorých príbehy sa začínajú práve ich nájdením v kabinetoch. Ste zvedaví, čo všetko sme o týchto zbierkach vyskúmali? Stačí sa len začítať...

01 popis 01 02 popis 02 03 popis 03 04 popis 04 05 popis 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

end faq