výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
baner_hlavny_pre_verejnost

50 z kabinetu

Vybrané viac ako storočné školské zbierky z fondu múzea sú ukážkou toho, aký charakter malo z historického hľadiska vzdelávanie v období rokov 1918 – 1938. Školstvo v prvej Československej republike bolo odrazom vtedajších hospodárskych, politických i sociálnych pomerov, čo dokonale prezentujú aj zbierkové predmety, ktorých výskum bol v roku 2018 kolektívom pracovníkov múzea prezentovaný vo forme katalógu.

Pri príležitosti 50. výročia múzea sme vybrali 50 predmetov, ktorých príbehy sa začínajú práve ich nájdením v kabinetoch. Ste zvedaví, čo všetko sme o týchto zbierkach vyskúmali? Stačí sa len začítať...

001 popis 001 002 popis 002 003 popis 003 004 popis 004 005 popis 005 006 popis 006 007 popis 007 008 popis 008 009 popis 009 010 popis 010 011 popis 011 012 popis 012 013 popis 013 014 popis 014 015 popis 015 016 popis 016 017 popis 017 018 popis 018 019 popis 019 020 popis 020 021 popis 021 022 popis 022 023 popis 023 024 popis 024 025 popis 025 026 popis 026 027 popis 027 028 popis 028 029 popis 029 030 popis 030 031 popis 031 032 popis 032 033 popis 033 034 popis 034 035 popis 035 036 popis 036 037 popis 037 038 popis 038 039 popis 039 040 popis 040 041 popis 041 042 popis 042 043 popis 043 044 popis 044 045 popis 045 046 popis 046 047 popis 047 048 popis 048 049 popis 049 050 popis 050

end faq