výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
vseobecny_filmy

lektorský výklad

Návštevníkom po príchode do múzea ponúkame lektorský sprievod, ktorý ich oboznámi s výstavou, ktorá je práve aktuálna.
Aktuálne výstavy :
MŠaP 00045 (3. 12. 2015 - máj 2018) >>>

premietanie dobových školských filmov

V našich depozitároch je uložených vyše 3 000 školských kotúčových filmov, ktoré sa využívali ako učebné pomôcky pre rôzne vyučovacie predmety na školách v období od 40. do 80. rokov 20. storočia. Pre školy začala krátkometrážné filmy v 40. rokoch vyrábať spoločnosť Školfilm, ktorej zakladajúcim členom bol Vojtech Dvonč. Tvoril a distribuoval do škôl prvé náučné filmy ako učebné pomôcky. V súčasnosti sú filmy zaujímavými dokladmi nielen poznania doplnkových vyučovacích pomôcok z doby minulej, ale sú cenené i pre svoj historický potenciál vypovedajúci o spoločnosti, zvyklostiach a spôsobe života v minulých desaťročiach. Silne poukazujú na prepojenosť školského prostredia s každodenným životom. Medzi množstvom filmov nájdete zemepisné, dejepisné, náučné druhy alebo metodiky športových disciplín, ktoré boli povinne zaradené do vyučovacieho procesu.
Časť týchto filmov prešla digitalizáciou, našou snahou však je digitalizovať postupne celý fond filmov a diafilmov, čím príde z múzejného hľadiska k väčšej ochrane samotného materiálu.
Na požiadanie vám niektorý z už zdigitalizovaných filmov môžeme premietnuť. Súčasťou je i prehliadka dobovej techniky, na ktorej sa školské krátkometrážne filmy na školách premietali.
Zoznam filmov múzea >>>