Mgr. Martina Kočí

Mgr. Martina Kočí

riaditeľka / kurátorka

+421 908 297 033

martina.koci@cvtisr.sk

PhDr. Daniela Vaněková

PhDr. Daniela Vaněková

kurátorka

daniela.vanekova@cvtisr.sk

Mgr. Miroslava Slezáková, PhD.

Mgr. Miroslava Slezáková, PhD.

kurátorka

miroslava.slezakova@cvtisr.sk

PhDr. Michaela Jelínková

PhDr. Michaela Jelínková

kurátorka

michaela.jelinkova@cvtisr.sk

Mgr. Jana Nenčevová Hradská

Mgr. Jana Nenčevová Hradská

kurátorka

jana.hradska@cvtisr.sk

Akad. soch. Ľubomír Čierny

Akad. soch. Ľubomír Čierny

reštaurátor

lubomir.cierny@cvtisr.sk

Mgr. Zuzana Kunšteková

Mgr. Zuzana Kunšteková

múzejná pedagogička

+421 917 733 489

zuzana.kunstekova@cvtisr.sk