Múzeum školstva a pedagogiky ako celoštátna špecializovaná pamäťová fondová inštitúcia rezortu školstva už viac ako 50 rokov plní základné múzejné činnosti.

Vo svojich depozitároch uchováva významné pamiatky z oblasti školského kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

V nových priestoroch sprístupní verejnosti expozíciu, ktorá predstaví prierez dejinami slovenského školstva najmä prostredníctvom hmotných pamiatok zo zbierkového fondu múzea.

Kalendárium školských zbierok

K povinnej výbave učebných pomôcok na školách v 20. rokoch patrila pomôcka v tvare kocky – krychla decimetrová, rozkladná, umiestnená v plechovej nádobe. Pozostáva z 1000 malých štvorčekov rozložiteľných do rôznych útvarov. Ide o dômyselnú pomôcku, vďaka ktorej sa dali vysvetliť jednotky, stovky a tisícky.

história múzea

STÁLA EXPOZÍCIA / VÝSTAVNÉ PRIESTORY

Prvá fáza prác na stálej expozícii je dokončená. viac

09 Nov 2023

ČO SA AKTUÁLNE DEJE V MŠaP II. viac

20 Oct 2023

NOVÉ ČÍSLO HPF viac

10 Oct 2023

ČO SA AKTUÁLNE DEJE V MŠaP viac

11 Aug 2023