Milí návštevníci,
Múzeum školstva a pedagogiky sa po niekoľkých rokoch otvára verejnosti!

Pravidelne Vám budeme prinášať rôzne podujatia kultúrno-spoločenského charakteru. V programovej ponuke budete môcť nájsť:

lektorské alebo kurátorské výklady k stálej expozícii 
rozhovory s osobnosťami z oblasti kultúrneho života
premietania školských filmov
prednášky o dejinách školstva
besedy na vybrané témy k dejinám školstva
semináre a pod.
špeciálne programy k vybraným sprievodným podujatiam

Pravidelne každý rok sa so špeciálnym programom zapájame do podujatia Noc múzeí a galérií.