Milí návštevníci,

múzeum je pre verejnosť zatvorené. Ponuku sprievodných podujatí spolu s novou expozíciou prinesieme po otvorení nového sídla múzea.

Aktuálne je možné navštíviť výstavné projekty Osobnosti v školských laviciach z autorskej dielne Múzea školstva a pedagogiky, ktoré putujú po Slovensku a sú prezentované v rôznych kultúrnych inštitúciách.

Spisovatelia v školských laviciach

25.1. 2023 - 3.4. 2023, Knižnica Jána Bocatia, Centrálna požičovňa, Košice

Putovná výstava predstavuje známych slovenských spisovateľov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Mnohí sú už maturitnými otázkami ... mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali. Spisovatelia Tomáš Janovic, Ladislav Balek, Etela Farkašová, Oľga Feldeková, Jozef Banáš, Daniela Kapitáňová, Daniel Hevier, Gustáv Murín, Pavol Rankov, Eva Borušovičová, Petra Nagyová-Džerengová a Michal Hvorecký prijali pozvanie k rozhovoru na tému školy - ako si spomínajú na obľúbených i menej obľúbených učiteľov, predmety, známky, lásky, spolužiakov, rozhodovania kam po základnej a strednej, na smelé či nesmelé začiatky, než sa stali skutočnými majstrami slova.

Zaspomínali si s nami a my Vám ich pútavé výpovede ponúkame prostredníctvom výstavy, ktorá už niekoľko rokov putuje po Slovensku. Dozviete sa, ako oni - spisovatelia rôznych generácií vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky i ako tieto ovplyvnili a určili ich ďalšie smerovanie v živote.

Herci v školských laviciach

1.11. 2022 - 31.3. 2023, Galantská knižnica, Galanta

Výstava Herci v školských laviciach predstavuje popredných hercov Slovenského národného divadla - od tých skôr narodených až po najmladšiu hereckú generáciu – z menej známej stránky: z rokov ich vlastného školovania, štúdia, prípadne z vlastnej učiteľskej práce. Podobne ako my všetci, i oni museli prejsť školskými lavicami, zažívali svoje žiacke a študentské strasti a radosti, zo školskej tried viedli ich kroky nakoniec k umeleckému majstrovstvu, hereckej profesii. Prostredníctvom výstavných panelov vypovedajú o svojich žiackych a školských rokoch, spomínajú na svojich učiteľov, zamýšľajú sa nad tým, čo im škola dala do vienka ako ľuďom i ako umelcom.

Zaspomínali si Dušan Jamrich, Štefan Bučko, Maroš Kramár, Jozef Vajda, Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný, Táňa Pauhofová.