Milí návštevníci,

múzeum je pre verejnosť zatvorené. Ponuku sprievodných podujatí spolu s novou expozíciou prinesieme po otvorení nového sídla múzea.

Aktuálne je možné navštíviť výstavné projekty Osobnosti v školských laviciach z autorskej dielne Múzea školstva a pedagogiky, ktoré putujú po Slovensku a sú prezentované v rôznych kultúrnych inštitúciách.

Herci v školských laviciach

1.11. 2022 - 28.2. 2023, Galantská knižnica, Galanta

Výstava Herci v školských laviciach predstavuje popredných hercov Slovenského národného divadla - od tých skôr narodených až po najmladšiu hereckú generáciu – z menej známej stránky: z rokov ich vlastného školovania, štúdia, prípadne z vlastnej učiteľskej práce. Podobne ako my všetci, i oni museli prejsť školskými lavicami, zažívali svoje žiacke a študentské strasti a radosti, zo školskej tried viedli ich kroky nakoniec k umeleckému majstrovstvu, hereckej profesii. Prostredníctvom výstavných panelov vypovedajú o svojich žiackych a školských rokoch, spomínajú na svojich učiteľov, zamýšľajú sa nad tým, čo im škola dala do vienka ako ľuďom i ako umelcom.

Zaspomínali si Mária Kráľovičová, Soňa Valentová, Dušan Jamrich, Štefan Bučko, Maroš Kramár, Jozef Vajda, Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný, Táňa Pauhofová.

Športovci v školských laviciach

1.9. 2022 - 31.10. 2022, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota 

Škola - každý z nás do nej chodil. Niekto má na ňu dobré spomienky, iný by na toto obdobie svojho života radšej zabudol. Všetci sme mali v škole telesnú výchovu, ale nie každy v nej vynikal. Boli takí, ktorí áno a svoje športové úspechy dosiahli práve v období, keď každodenne zasadali do školských lavíc. Ako si na svoju školu spomínajú? Ako zvládali skĺbiť školské povinnosti so športovou prípravou? Čo im škola dala alebo vzala? To sú otázky, na ktoré sme hľadali odpovede v rozhovoroch s nimi.

Vybrali sme vrcholových športovcov niekoľkých generácií, z rôznych druhov športu. V ich zaujímavých odpovediach sa odzrkadľuje aj charakter doby, v ktorej chodili do školy a športovali.

Oslovili sme Matildu Schrojfovú, Jozefa Golonku, Vladimíra Hopku, Máriu Mračnovú, Katarínu Ráczovú, Stanislava Kropiláka, Miloša Mečířa, Richarda Kapuša, Martinu Moravcovú, Dominika Hrbatého, Petra a Pavla Hochschornerovcov, Veroniku Strapekovú a najnovšie i Mateja Tótha.

Spisovatelia v školských laviciach


1.9. 2022 - 31.10. 2022, Knižnica prof. Štefana Pasiara, Hnúšťa

Putovná výstava predstavuje známych slovenských spisovateľov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Mnohí sú už maturitnými otázkami ... mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali. Spisovatelia Tomáš Janovic, Ladislav Balek, Etela Farkašová, Oľga Feldeková, Jozef Banáš, Daniela Kapitáňová, Daniel Hevier, Gustáv Murín, Pavol Rankov, Eva Borušovičová, Petra Nagyová-Džerengová a Michal Hvorecký prijali pozvanie k rozhovoru na tému školy - ako si spomínajú na obľúbených i menej obľúbených učiteľov, predmety, známky, lásky, spolužiakov, rozhodovania kam po základnej a strednej, na smelé či nesmelé začiatky, než sa stali skutočnými majstrami slova.

Zaspomínali si s nami a my Vám ich pútavé výpovede spolu so školskými dokumentmi ponúkame prostredníctvom výstavy, ktorá už niekoľko rokov putuje po Slovensku. Dozviete sa, ako oni - spisovatelia rôznych generácií vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky i ako tieto ovplyvnili a určili ich ďalšie smerovanie v živote.