Poďte sa s nami vrátiť v čase. Škola je fenomén, ktorý aj v minulosti mnohé formoval. Ako sa však formovalo vzdelávanie?

Prinášame vám sériu tém o školských dejinách, ktoré sú plné zaujímavostí. Dozvedieť sa môžete ako prebiehalo vzdelávanie učiteľov v minulosti, ako sa vývíjalo postavenie učiteľského povolania. Rozoberieme fenomén školských prázdnin aj neštandardného voľna. Predstavíme vývoj zdravotnej starostlivosti vrátane hygieny a stravovania na školách aj práv a povinností žiakov, a tiež sa budeme venovať záverečným skúškam v minulosti či politickej neslobode v školstve v rôznych historických obdobiach...

Poznávajte s nami školskú históriu. 

Vzdelávanie učiteľov v minulosti

Vzdelávanie učiteľov v minulosti

Do obdobia osvietenského absolutizmu nemôžeme hovoriť o inštitucionálne alebo obsahovo ustálených formách prípravy učiteľov.

04.11.2021
Čítaj
Školská kronika

Školská kronika

Školy v jednotlivých mestách a obciach majú bohatú históriu. Ich vek sa ráta na desiatky a v niektorých prípadoch aj na stovky rokov.

04.11.2021
Čítaj
Vakácie

Vakácie

Ktorý žiak by nemal rád prázdniny? Sú to obdobia, na ktoré mnohí spomínajú príjemnejšie ako na čas strávený v školských laviciach.

04.11.2021
Čítaj
V zdravom tele, zdravý duch

V zdravom tele, zdravý duch

Telesná výchova, hygiena, zdravotná starostlivosť a stravovanie na školách v minulosti.

04.11.2021
Čítaj
Záverečné skúšky abiturientov

Záverečné skúšky abiturientov

Skúšky. Každý z nás vlastní množstvo spomienok na tento fenomén, nerozlučne spätý s každým stupňom školskej dochádzky.

10.06.2022
Čítaj
Testimonium scholasticum

Testimonium scholasticum

Zhmotneným výsledkom absolvovania jednotlivých školských ročníkov je vysvedčenie – úradný doklad, oficiálne vyhodnocujúci mieru nadobudnutia vyžadovaných vedomostí, schopností a zručností.

10.06.2022
Čítaj