V blogu Vám budeme pravidelne prinášať najrôznejšie príspevky o dejinách školstva a vzdelávania na našom území, o školskom múzejníctve, významných osobnostiach dejín pedagogiky, či o najnovšom dianí v oblasti dejín školstva a pedagogiky na Slovensku aj v zahraničí. 

Súčasťou budú aj články o zákulisí, či aktuálnom dianí v Múzeu školstva a pedagogiky.

Príjemné čítanie.

rozHOVORY s múzeom II.

rozHOVORY s múzeom II.

V druhom rozhovore, tentokrát s kurátorkou Michaelou Jelínkovou sme rozobrali tému evidencie a ochrany múzejných zbierok.

13.03.2023
Čítaj
rozHOVORY s múzeom I.

rozHOVORY s múzeom I.

O zbierkových predmetoch a zbierkach MŠaP sme sa rozprávali s kurátorkou a riaditeľkou múzea Martinou Kočí.

02.02.2023
Čítaj
Testimonium scholasticum

Testimonium scholasticum

Zhmotneným výsledkom absolvovania jednotlivých školských ročníkov je vysvedčenie – úradný doklad, oficiálne vyhodnocujúci mieru nadobudnutia vyžadovaných vedomostí, schopností a zručností.

10.06.2022
Čítaj
Záverečné skúšky abiturientov

Záverečné skúšky abiturientov

Skúšky. Každý z nás vlastní množstvo spomienok na tento fenomén, nerozlučne spätý s každým stupňom školskej dochádzky.

10.06.2022
Čítaj
V zdravom tele, zdravý duch

V zdravom tele, zdravý duch

Telesná výchova, hygiena, zdravotná starostlivosť a stravovanie na školách v minulosti.

04.11.2021
Čítaj
Vakácie

Vakácie

Ktorý žiak by nemal rád prázdniny? Sú to obdobia, na ktoré mnohí spomínajú príjemnejšie ako na čas strávený v školských laviciach.

04.11.2021
Čítaj
Školská kronika

Školská kronika

Školy v jednotlivých mestách a obciach majú bohatú históriu. Ich vek sa ráta na desiatky a v niektorých prípadoch aj na stovky rokov.

04.11.2021
Čítaj
Vzdelávanie učiteľov v minulosti

Vzdelávanie učiteľov v minulosti

Do obdobia osvietenského absolutizmu nemôžeme hovoriť o inštitucionálne alebo obsahovo ustálených formách prípravy učiteľov.

04.11.2021
Čítaj