Vezmite žiakov do múzea

Milí učitelia, vychovávatelia,

múzejná pedagogika v prostredí múzea má za cieľ neformálne, interaktívnym spôsobom vzdelávať o školskej histórii na našom území. Prebieha v rôznych formách od lektorovaných sprievodov výstav či expozícií, vzdelávacích programov až po prednášky, semináre pre viaceré vekové skupiny. Programová ponuka Múzea školstva a pedagogiky reflektuje témy z dejín školstva na Slovensku.

Ponúkame Vám možnosť obohatiť žiakom vyučovací proces v podobe absolvovania niektorých z našich vzdelávacích programov. Deti cez vzdelávacie programy lepšie pochopia život z prostredia škôl v minulosti a vďaka interaktivite bude ich zážitok z návštevy múzea intenzívnejší.

Ponuka je vždy prispôsobená vekovému zloženiu detí.

Objednávky na program

Na program je potrebné sa dopredu objednať mailom alebo telefonicky:
Zuzana Kunšteková
+421 917 733 489
programy.msap@cvtisr.sk

V prípade špeciálnych požiadaviek sa vieme dohodnúť individuálne.

Otváracie hodiny pre školy

Pondelok - piatok 9.00 - 15.00 hod.

Vstup zdarma.

Uvidíme sa v múzeu!