AKÁ MÔŽE BYŤ V BUDÚCNOSTI NOVÁ TVÁR OKOLIA MŠaP?

AKÁ MÔŽE BYŤ V BUDÚCNOSTI NOVÁ TVÁR OKOLIA MŠaP?

V sobotu na výstavnom podujatí Nová tvár ?, ktoré vzniklo v spolupráci s FAAD STU, v zastúpení pani Natálie Filovej a miestnym úradom mestskej časti Devínska Nová Ves, v zastúpení starostu pána Dáriusa Krajčíra, boli odovzdané ceny za najlepšie návrhy riešenia revitalizácie exteriérových priestorov Múzea školstva a pedagogiky.

V kategórii predpolie múzea sa na 1. mieste umiestnili študentky Dóra Simon a Sonja Bajkovičová a v kategórii dvor múzea získali 1.miesto Soňa Števaňáková a Ondrej Vavro. Vo svojich návrhoch priniesli viacero prvkov a vylepšení, ktoré spĺňajú požiadavky využitia priestoru s ohľadom na polohu, funkciu a architektonicko-pamiatkový význam budovy, v ktorej MŠaP sídli. Záleží nám na tom, aby návštevníci v budúcnosti mohli využívať nielen interiér, ale aj vonkajšie plochy prislúchajúce múzeu.

Všetkým zúčastneným stranám ďakujeme za spoluprácu. Veríme, že postupne sa prepracujeme aj k zveľadeniu okolia, ktoré bude slúžiť nám všetkým.

HĽADÁ SA KURÁTOR/KA

Poďte pracovať do MŠaP. Do nášho tímu hľadáme nového človeka.