ČO SA AKTUÁLNE DEJE V MŠaP

ČO SA AKTUÁLNE DEJE V MŠaP

Počas leta sa u nás udialo veľa zásadných vecí a radi by sme sa o ne s Vami podelili: 

-  postupne sa rozbehli prvé stavebno-technické práce vo verejných priestoroch – soc. zariadenia, informačný priestor, chodby a pod.

- rozbehli sa prvé stavebné práce v priestore budúcej expozície – osádzanie a vyspravenie sadrokartónových priečok, príprava elektriny, svetiel, úprava podlahy, maľovanie stien a pod.

- inštaloval sa nábytok do verejného priestoru – pokladničný a predajný pult, šatňové skrinky, lavičky, nábytok do multifunkčného priestoru pre vzdelávanie a výstavy.

 ----------

- momentálne nás čakajú konzultácie technicko-výtvarných detailov expozície a koordinácia prác na osádzaní výstavného nábytku.

- v spolupráci so stolármi sa v najbližších dňoch začne osádzanie prvej časti väčšieho výstavného fundusu – vitrín a podstavcov na zbierky, prechodov, závesných a iných výstavných modulov podľa výtvarno-architektonického plánu expozície.

Popri stavebno-technických prácach v budove a na stálej expozícii, sme rozbehli spoluprácu s STU v Bratislave a pripravujeme projekt na obnovu fasády budovy MŠaP.

V niekoľkých častiach v blogu prinesieme reportáže o tom,
Čo sa aktuálne deje v MŠaP >>>

PRIPRAVUJEME NOVÚ VÝSTAVU

V sobotu, 18.5. prinesieme novú výstavu M_2016.