VÝSTAVA NOVÁ TVÁR ?

VÝSTAVA NOVÁ TVÁR ?

Pozývame Vás na výstavu študentských návrhov revitalizácie okolia Múzea školstva a pedagogiky.

Dňa 15.4. 2023 v sobotu, 10.00 - 18.00 hod.
Budova Múzea školstva a pedagogiky
Charkovská 1, Bratislava 

Najlepšie návrhy ocení o 15.00 hod. starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír.

Podujatie sa koná v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a mestskou časťou Bratislava - Devínska Nová Ves.

Vstup voľný.

ČO SA AKTUÁLNE DEJE V MŠaP

Ako sme postúpili v stavebných prácach a realizácii expozície?