FENOMÉN SPOLUPRÁCE - VIRTUÁLNA PREHLIADKA NOVEJ VÝSTAVY

FENOMÉN SPOLUPRÁCE - VIRTUÁLNA PREHLIADKA NOVEJ VÝSTAVY

Výstava v podobe virtuálnej prehliadky predstavuje niekoľkoročnú spoluprácu múzea s Ateliérom reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave.
Aj keď každé pracovisko má svoje špecifické poslanie, obnova krehkej papierovej krásy i v podobe hodnotných školských zbierok, bola tým momentom, kde sa tieto celoštátne inštitúcie vzájomne stretli. Výsledkom sú pre múzeum obnovené a správne ochránené školské pamiatky a pre vysokú školu edukovaní, zruční študenti, ktorí sa prácou s predmetmi historickej hodnoty približujú k svojmu snu – stať sa zodpovedným a odborne pripraveným reštaurátorom.

Koncept a garancia výstavy: Ľ. Čierny MŠaP, B. Kvasnica VŠVU, D. Vaněková MŠaP
Grafický návrh: Ľ. Čierny MŠaP
Grafické spracovanie: A. Andrašovan
Jazyková korektúra: G. Aichová CVTI SR
Tlač: M. Boroš COPEX
Realizácia: Ľ. Čierny MŠaP, I. Radványiová, M. Šottová VŠVU
Virtuálne spracovanie: M.E.P. group s.r.o. 
Sprístupnenie výstavy: máj 2021 

Vzhliadnuť zaujímavú a výpovednú výstavu reflektujúcu význam reštaurátorského remesla na školských pamiatkach zobrazíte kliknutím na odkaz nižšie.

VSTUP DO VIRTUÁLNEJ PREHLIADKY  > > >

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO NÁŠHO ČASOPISU

Prinášame nové vydanie elektronického periodika Historicko-pedagogické fórum.