NOVÁ VIZUÁLNA IDENTITA

NOVÁ VIZUÁLNA IDENTITA

Múzeum školstva a pedagogiky prešlo nielen zmenou sídla, ale aj vizuálnej identity. Jednotlivé časti novo navrhnutého dizjan manuálu odkazujú na školské prostredie. 

LOGO
- je kombináciou písaného a tlačeného písma
- riadok je charakteristickým prvkom v procese učenia sa písať

PÍSMO/FONT
- vytvorené bolo v 90. rokoch
- odkazuje na písmená pre knižné texty
- v prostredí škôl toto písmo nájdeme v učebniciach pre 1. stupeň, prevažne v čítankách

FAREBNOSŤ
- keď sa povie "škola" vybavia sa nám aj určité farby, najmä školských pomôcok, ktoré tvorili každodennú súčasť nášho vzdelávania
- peračník, školská taška, zošity, farbičky, pravítka, strúhadlá, krepový papier, farba lavice, obrusu v školskej jedálni, závesov v triede atď...

MASKOT
- vybrať jeden obrázok/predmet/symbol, ktorý by charakterizoval Múzeum školstva a pedagogiky, a zároveň odkazoval na školskú históriu, bolo náročné zadanie
- v zbierkovom fonde máme viacero unikátov, jeden je však výnimočný po viacerých stránkach
- zo vzácneho predmetu - predchodcu šlabikára z 1. pol. 19. storočia sa podarilo graficky spracovať podobu kohúta-učiteľa, ktorý v minulosti symbolizoval múdrosť, bdelosť či usilovnosť - vlastnosti, ktoré boli pripisované práve učiteľom

HĽADÁ SA KURÁTOR/KA

Poďte pracovať do MŠaP. Do nášho tímu hľadáme nového človeka.