rozHOVORY S MÚZEOM II.

rozHOVORY S MÚZEOM II.

Múzejná evidencia je povinnou súčasťou činností každého múzea. Navonok je menej známa, no bez toho, aby odborní pracovníci múzea nezaevidovali každý predmet, ktorý múzeum získa akvizičnou/zbierkotvornou činnosťou, nemožno ho považovať za súčasť zbierkového fondu. 

Od Michaely Jelínkovej, kurátorky zbierok školských a učebných pomôcok sme sa v rozhovore dozvedeli napríklad aj to, že predmety počas dokumentácie získavajú prírastkové a evidenčné čísla. Priblížila aký je rozdiel medzi prvostupňovou a druhostupňovou evidenciou alebo ako prebieha samotný proces evidovania zbierkového predmetu.

Na otázku, či môže múzejná evidencia v niečom prekvapiť odpovedala: "Kurátor vie aký predmet navrhuje na nadobudnutie do zbierkového fondu a katalogizačný záznam má svoju presnú štruktúru, takže pri odbornom spracovaní by ho nemalo nič nijak výrazne prekvapiť. Ale samozrejme môže sa stať, že pri hlbšom vedeckom výskume samotného predmetu alebo aj celej zbierky sa vynoria prekvapujúce a zaujímavé historické súvislosti." 

V rozhovore sme sa venovali aj digitalizácii, neodmysliteľnej súčasti práce na dokumentácii zbierkových predmetov v múzeách: "Dokumentačná fotografia zbierkového predmetu slúži na jeho jednoznačnú identifikáciu. Fotografia zbierkového predmetu sa musí vyhotoviť aj v prípadoch, keď opúšťa miesto uloženia alebo múzeum za účelom reštaurovania, umiestnenia v expozícií alebo na výstave, či výpožičky inému múzeu. V posledných rokoch sa do popredia dostáva 3D digitalizácia múzejných zbierok. Ide o trojdimenzionálnu vizualizáciu zbierkového predmetu využiteľnú najmä na prezentovanie zbierkového fondu múzea vo virtuálnom priestore."

V nedposlednom rade bola reč aj o depozitároch - miestach, kde múzeá v špeciálnom režime a v špecializovaných systémoch uskladňujú jednotlivé zbierkové fondy: "Do depozitárov nesmie vstupovať hocikto, len ich správca. Každý zbierkový predmet má svoje miesto uloženia, odkiaľ môže byť premiestnený len za prísnych podmienok za účelom vystavenia, reštaurovania alebo vedeckého skúmania. Zároveň sa v depozitároch musia udržiavať vhodné klimatické, svetelné a bezpečnostné podmienky pre uloženie zbierok, čo môže byť niekedy náročné. Zbierkový fond je napríklad aj v našom múzeu veľmi rôznorodý, čo sa týka veľkosti zbierkových predmetov, ale aj materiálov, z ktorých sú vyrobené. My sme sa v našich depozitároch snažili o rozdelenie zbierok podľa materiálu, ale nebolo to samozrejme možné splniť na sto percent."

Ak si chcete prečítať celý rozhovor, nájdete ho na našom blogu >>> 

HĽADÁ SA KURÁTOR/KA

Do MŠaP hľadáme nové posily.