ČO SA AKTUÁLNE DEJE V MŠaP II.

ČO SA AKTUÁLNE DEJE V MŠaP II.

V MŠaP sa uzavrela aj realizácia na zabezpečení časti technického zázemia v novej budove - osádzal sa nový nábytok do verejných priestorov. 

Do verejných priestorov pribudol nábytok ako:

* pokladničný a informačný pult - bude slúžiť ako zázemie pre predaj vstupeniek a poskytovanie informácii návštevníkom pri vstupe do budovy múzea, súčasťou budú skladové priestory pre pokladňu a propagačné materiály

* skrinky a šatňa - samoobslužné skrinky pre skupinové návštevy aj pre individuálnych návštevníkov

* odkladací priestor - príručná časť pre individuálnych návštevníkov

* múzejný obchod - mobilný nábytok na uskladnenie a prezentáciu suvenírov a policový systém na prezentáciu ponuky kníh a iných suvenírov (budeme spúšťať postupne)

* multifunkčný vzdelávací a výstavný priestor - pre potreby práce so školskými skupinami počas vzdelávacích programov, pri sprievodných a kultúrnych podujatiach pre verejnosť, pre slávnostné vernisáže, odborné podujatia aj na menšie výstavné projekty

* knižnica / seminárna a bádateľská miestnosť - knižničný systém pre príručnú knižnicu MŠaP, na realizáciu odborných múzejných stretnutí ako vedecká múzejná rada, nákupné komisie, zázemie pre bádateľov, pre organizáciu komorných seminárov, kolokvií, ako školiaca a zasadacia miestnosť

Ďakujeme za spoluprácu firme Jobostav s.r.o.

Viac fotografií nájdete v blogu >>>

HĽADÁ SA KURÁTOR/KA

Poďte pracovať do MŠaP. Do nášho tímu hľadáme nového človeka.