Milí návštevníci,
múzeum je pre verejnosť dočasne zatvorené.

Po otvorení novej expozície a sprístupnení celej budovy pre širokú verejnosť, budeme ponúkať rôzne sprievodné podujatia kultúrno-spoločenského charakteru. V programovej ponuke budete môcť nájsť:

kurátorské výklady k stálej expozícii a aktuálnym výstavám
rozhovory s osobnosťami z oblasti kultúrneho života
premietania školských filmov
prednášky
besedy na vybrané témy k dejinám školstva
worskhopy
semináre a pod.

Pravidelne každý rok sa so špeciálnym programom zapájame do podujatia Noc múzeí a galérií.

Aktuálne je možné navštíviť výstavné projekty Osobnosti v školských laviciach z autorskej dielne Múzea školstva a pedagogiky, ktoré putujú po Slovensku a sú prezentované v rôznych kultúrnych inštitúciách.