Milí návštevníci,
Múzeum školstva a pedagogiky je pre verejnosť dočasne zatvorené.

Po otvorení novej stálej expozície Dejinami školstva a sprístupnení budovy pre širokú verejnosť, prinesieme v programovej ponuke rôzne sprievodné podujatia kultúrno-spoločenského charakteru. Nájdete v nej napríklad:

kurátorské výklady k stálej expozícii a aktuálnym výstavám
rozhovory s osobnosťami z oblasti kultúrneho života
premietania školských filmov
prednášky
besedy na vybrané témy k dejinám školstva
worskhopy
semináre a pod.

Pravidelne každý rok sa so špeciálnym programom zapájame do podujatia Noc múzeí a galérií.

Aktuálne pracujeme na inštalácii stálej expozície, ktorú sprístupníme v marci 2024. Viac informácii nájdete v časti aktuality na našom webe alebo na soc. sieťach MŠaP.