SPEVÁCI V ŠKOL. LAVICIACH NA NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

SPEVÁCI V ŠKOL. LAVICIACH NA NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Výstava je projektom cyklu Osobnosti v školských laviciach, ktorá tentokrát predstavuje slovenských populárnych spevákov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Škola a učitelia zohrávajú dôležitú úlohu v živote každého človeka. Často mávajú vplyv na budúcu profesiu svojich žiakov. Môžu ich podporiť alebo naopak aj odradiť od smeru, ktorý si vybrali. Našou snahou bolo zistiť, ako to bolo v prípade ľudí, ktorí sa živia hudbou.

Jadro výstavy tvoria ich spomienky na školské časy, učiteľov, obľúbené a neobľúbené predmety aj zážitky, ktoré sa im neodmysliteľne spájajú so školskými časmi. Keď sa hovorí o škole, nemôžu samozrejme chýbať známky. Dokladujú ich vysvedčenia či žiacke knižky známych spevákov, do ktorých sme mohli nahliadnuť. V ich odpovediach sa odzrkadľuje charakter doby, v ktorej chodili do školy.
Spoluprácu na vynovenom projekte prijali Peter Lipa, Marcela Laiferová, Pavol Hammel, Laco Lučenič, Beáta Dubasová, Miro Jaroš, Peter Cmorík a Zuzana Smatanová.

Príďte sa počas Noci múzeí a galérií začítať do pútavých výpovedí spomienok rôznych generácií slovenskej hudobnej scény na svoje školské časy.

Výstava bude prístupná iba počas tohto podujatia, v sobotu 13. mája 2023, v čase od 14.00 do 22.00 hod.

Tešíme sa na stretnutia s Vami.

HĽADÁ SA KURÁTOR/KA

Do MŠaP hľadáme nové posily.