NOVÉ ČÍSLO HPF

NOVÉ ČÍSLO HPF

Historicko-pedagogické fórum, periodikum, ktoré Múzeum školstva a pedagogiky vydáva, Vám v tomto ročníku prináša články spojené s dejinami školstva a pedagogiky.

Dočítate sa napríklad o;
> živote a pedagogickej činnosť Leonarda Coxa
> vývoji poľnohospodárskeho školstva na území Slovenska do roku 1945
> študentských rokoch Eduarda Krajňáka
> študentkách zo Slovenska na brnianskych technických vysokých školách v medzivojnovom období
> értesitő könyvecske – raritnej forme školského vysvedčenia
>Ernestovi Sýkorovi v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky

V závere si pripomíname dve významné osobnosti pre dejiny školstva a pedagogiky - historikov prof. Milana Hamadu a prof. Jozefa Máteja a výročia s nimi spojené.

Časopis je dostupný online na našom webe http://www.msap.sk/c/historicko-pedagogicke-forum

HĽADÁ SA KURÁTOR/KA

Poďte pracovať do MŠaP. Do nášho tímu hľadáme nového človeka.