rozHOVORY S MÚZEOM V.

rozHOVORY S MÚZEOM V.

Daniela Vaněková je služobne najdlhšie pôsobiacou kurátorkou MŠaP. Za ten čas autorsky stála pri zrode viacerých výstavných projektov. A práve to je témou ďalšej časti rozHOVOROV s múzeom, v ktorej sme sa venovali výstavnej činnosti. 

Ľudí často zaujíma, ako sa výstavám stanovuje téma: "Témy výstav vychádzajú z plánov, ktoré si múzeum postaví v istom dlhšom a kratšom časovom horizonte. Zväčša kopírujú jubileá významných školských a pedagogických osobností, dôležité historické udalostí regionálneho alebo celoslovenského charakteru. Čoraz častejšie sa témou výstav stávajú samotné zbierkové predmety, ktoré vystupujú ako artefakty určitej doby, konkretizuje Daniela Vaněková.  

Zároveň však jedným dychom dopĺňa, "... avšak ujasniť si, ako tému spracovať a najmä napísať ju, je niekedy ešte náročnejšie, ako samotný proces bádania. Lebo máte síce dosť poznatkov, zdrojov odkiaľ ich čerpať, ale vy z nich musíte vykresať nový, prípadne inak pojatý "príbeh", ale zrozumiteľný, čitateľný, zaujímavý a v prípade výstavy spojený i s emocionálnym a estetickým zážitkom."

Pri obsahovej príprave výstav, väčšinou stojí celý kurátorský kolektív, už aj to je pomerne náročné, skĺbiť viaceré a v začiatkoch asi rozmanité predstavy do jedného celku: "... aby naše projekty boli úspešné, musia byť obsahovo primerane výpovedné, zrozumiteľné a zaujímavé. To sa týka aj ich stvárnenia. Preto sú dôležití ďalší ľudia, podieľajúci sa na výsledku. Ekonóm, zabezpečujúci dostatok financií, výtvarník – architekt a grafik, ktorí vizuálne zhmotňujú daný obsah a „dobrý šéf" , ktorý podporuje autora tým, že mu verí a pomáha presadzovať a vyriešiť požiadavky vznikajúce z projektu. Tak by to malo byť, ale vieme, že realita je oveľa zložitejšia..."

Ak sa chcete dozvedieť viac, napríklad aj to, či si kurátorka Daniela Vaněková spomína na nejaké kuriózne situácie pri tvorbe výstav alebo aké ďalšie tímy ľudí okrem kurátorov sa na výstavách a expozíciách podieľajú, kliknite na náš blog, kde nájdete celý rozhovor. >>>  

 

PRIPRAVUJEME NOVÚ VÝSTAVU

V sobotu, 18.5. prinesieme novú výstavu M_2016.