rozHOVORY S MÚZEOM VI.

rozHOVORY S MÚZEOM VI.

Múzejná pedagogička Zuzana Kunšteková približuje, prečo je dobré systematicky sa v múzeu venovať návštevníkom a vzdelávať ich. Ako sa k nim dostať bližšie a ľudskou rečou odprezentovať často zložité historické udalosti?

Vzdelávanie, ktoré prebieha v kultúrnych inštitúciách si našlo pevné zázemie aj v prostredí múzeí: "...v 90. rokoch minulého storočia postupne vnikol dopyt rozšíriť ponuku o špeciálne programy, ktoré by viac prehlbovali témy výstav, prinášali originálne prístupy spojené napríklad s interaktivitou. Do skvalitňovania vzájomného vzťahu múzea a verejnosti (škôl), začala postupne vstupovať "nová disciplína" - múzejná pedagogika. Spája sa tak muzeologický a pedagogický kontext, čím sa vlastne prepájajú dva svety; múzejný a výchovno-vzdelávací."

Výhodou vzdelávania v múzeách je samotné prostredie: "Častokrát sa návštevníci  nachádzajú v zaujímavom autentickom priestore, kde na nich doslova dýcha história. Veľkým vkladom sú samotné originálne zbierkové predmety, ktoré sú v múzeu k dispozícii. Práve vďaka nim sa dajú pri prezentovaní nejakej témy autentickejšie "zasadiť" historické udalosti do súvislostí."

Aj v MŠaP sme si našli cestu, ako by mala programová ponuka pre verejnosť vyzerať: "Našou filozofiou je držať sa tém, ktoré súvisia s našou špecializáciou, teda s dejinami školstva a pedagogiky na Slovensku... Všetky typy programov sa snažíme pripravovať zohľadňujúc danú cieľovú skupinu, pretože každá si vyžaduje trochu iný prístup. Program pre rodiny s deťmi má úplne iné metodické parametre, ako napríklad program pre žiakov základných škôl."

Čo konkrétne tvorí programovú ponuku pre verejnosť, aké plány máme smerom k verejnosti a školám v novom sídle, aj ktorá časť práce je Zuzane Kunštekovej najbližšia, sa dočítate v poslednej časti série rozHOVOROV s múzeom VI. v našom blogu http://www.msap.sk/p/rozhovory-s-muzeom-vi  

PRIPRAVUJEME NOVÚ VÝSTAVU

V sobotu, 18.5. prinesieme novú výstavu M_2016.