Začiatkom leta sa uzavrel proces verejného obstarávania a mohli sme tak spustiť časť stavebných prác na realizácii k pripravovanej stálej expozícii v MŠaP. 

Ako prebiehali doterajšie práce a kam sa momentálne prehupli, prinášame v krátkom fotoreporte.

Časť prvá - stavebné práce a verejné priestory.

Postupne sa rozbehli prvé stavebno-technické práce vo verejných priestoroch;

- soc. zariadenia

- informačný priestor

- chodby a pod.

Inštaloval sa nábytok do verejného priestoru;

- pokladničný a predajný pult

- šatňové skrinky

- lavičky

- nábytok do multifunkčného priestoru pre vzdelávanie a výstavy

- knižničný nábytok do seminárnej miestnosti

Rozbehli sa prvé stavebné práce v priestore budúcej expozície;

- osádzanie a vyspravenie sadrokartónových priečok

- výrezy

- príprava elektriny, svetiel

- technicko-stavebná úprava podlahy

- maľovanie stien a pod.