Postúpili sme aj v prácach na technickom zázemí - MŠaP dostalo nový nábytok do verejných priestorov. 

Postupne sa posúvame k zariaďovaniu posledných prvkov v budove tak, aby sme ju vedeli o pár mesiacov bezpečne sprístupniť verejnosti.

Časť druhá - nábytok vo verejných priestoroch.

Pokladničný a informačný pult

- zázemie pre predaj vstupeniek a poskytovanie informácii návštevníkom

- skladové priestory pre pokladňu a propagačné materiály

Skrinky a šatňa

- samoobslužné skrinky pre skupinové návštevy aj pre individuálnych návštevníkov

Odkladací priestor

- príručná časť pre individuálnych návštevníkov

Múzejný obchod

- mobilný nábytok na uskladnenie a prezentáciu suvenírov

- policový systém na prezentáciu ponuky kníh a iných suvenírov

Multifunkčný vzdelávací a výstavný priestor pre:

- potreby práce so školskými skupinami počas vzdelávacích programov

- sprievodné a kultúrne podujatia pre verejnosť

- slávnostné vernisáže

- odborné podujatia 

- malé výstavné projekty

Knižnica / Seminárna a bádateľská miestnosť

- knižničný systém pre príručnú knižnicu MŠaP

- odborné múzejné stretnutia - vedecká múzejná rada, nákupné komisie

- zázemie pre bádateľov

- organizácia malých seminárov, školení

- zasadacia miestnosť