Výstavné priestory v MŠaP nám doslova vyrástli pred očami. Všetky zamýšľané časti dostali podľa architektonického a výtvarného konceptu konkrétnu podobu.

Jednotlivé miestnosti budú rozdelené na tri časti - historické obdobia, v ktorých priblížime, ako sa vzdelávanie a školstvo menilo v čase, aké boli jeho charakteristické znaky v jednotlivých obdobiach, čo nové sa do vzdelávania prinieslo atď, atď.

Súčasťou expozície bude aj priestor na chodbe, ktorý predstaví galériu významných osobností dejín slovenského školstva.

Ďakujeme za spoluprácu skvelým majstrom z firmy minimalic, s ktorými sme mali možnosť spolupracovať.

Výstavný fundus

- osádzal sa špecializovaný fundus/nábytok a zostavy na mieru 

- predpripravovali sa technické podmienky na osádzanie zbierkových predmetov 

- prebiehali dodatočné úpravy a merania správnosti každého dielu

Vitríny

- väčšina zbierkových predmetov alebo súboru zbierok potrebuje mať špeciálnu ochranu aj počas obdobia, keď sa stáva exponátom - je prezentovaná vo výstave/expozícii

- správny výstavný nábytok aj vo forme vitrín by mal tieto potreby zohľadňovať

- súčasťou stálej expozície ich bude hneď niekoľko, rôznych druhov 

Elektrina a moderné technológie

- inštalovala a zapájali sa elektrické prívody do jednotlivých častí s dôrazom na budúcu ochranu exponátov

- osádzať sa začínajú aj jednotlivé technológie, ktoré boli v expozičnom pláne zadefinované - obrazovky, tablety, zvukové/obrazové výstupy a pod.

Moduly/postavce/pódiá/a iné

- špecializovaný výstavný nábytok pozostáva aj zo samostatných častí, ktoré spolu navzájom súvisia a prepájajú priestor ako celok

- každá z miestností bude prezentovať iné historické obdobie, no zároveň budú výtvarne prepojené

- súčasťou výstavných priestorov bude aj časť chodby, ktorá predstaví galériu významných osobností slovenského školstva