Nové výstavné priestory zapĺňame vybranými zbierkovými predmetmi z depozitárov MŠaP. Podľa plánu inštalácie jednotlivých predmetov, tieto dostávajú svoje vopred určené miesto - každý zbierkový predmet alebo skupinu zbierok inštalujeme individuálne tak, ako si to vyžaduje.

Zbierkové predmety a ich inštalácia

Každý zbierkový predmet, ktorý Múzeum školstva a pedagogiky spravuje, je chránený zákonom. Pracujeme s ním ako s kultúrnym dedičstvom, preto si táto fáza práce zalúži prepracovaný plán postupov inštalácie, mimoriadny cit a dostatok času.

Z predmetov, uložených v depozitároch so špeciálnymi podmienkami, sa postupne stávajú exponáty. Keďže expozícia je projekt, ktorý sa tvorí na dlhšie časové obdobie, je podstatné dbať na správnu inštaláciu, ktorá predmetom neublíži, do úvahy musíme brať aj klímu vo výstavných priestoroch, osvetlenie, celkovú bezpečnosť predmetov a iné... 

Texty a ich prevedenie

Aby sa návštevník dozvedel viac informácii nielen o zbierkovom predmete, ale aj o historickom období (z pohľadu dejín školstva) či o výnimočnom príbehu, je nutné tieto textové informácie vo výstavnom priestore príťažlivo, no zároveň prakticky zobraziť. 

Aplikácia grafiky

Významnou súčasťou inštalácie v expozícii je aj aplikovanie grafických a textových prvkov, ktoré oživia celkový dojem, a zároveň sa z nich návštevník niečo dozvie. Akcentuje sa na estetiku dojmu z konkrétneho miesta alebo z celého priestoru. Veľkou témou býva farebnosť, veľkosť a font písmen, výška a vhodnosť umiestnenia, forma prevedenia a materiály. Vítaným doplnkom bývajú plošné animácie aj samoobslužné značky a pokyny pre návštevníkov.

Expozícia a technológie 

Do prezentácie múzeí vo forme stálych expozícií významne prenikajú aj technológie. Majú podporiť prezentované témy, oživiť ich, dopĺňať informácie, ukázať výsledky práce digitalizácie zbierkových predmetov... Aj preto bývajú skvelou voľbou ako doplnok mnohých múzejných projektov. 

Vďaka spolupráci s technikmi bude možné v stálej expozícií cez časovú os vzhliadnuť vývoj vzniku školských ustanovizní od stredovekých až po ranonovoveké. Animácia učiteľa a žiakov v triede v troch rôznych obdobiach upozorní na rozdiely v historických obdobiach s akcentom na zmenu priestoru - školskej triedy naprieč históriou. Interaktivitu ponúkne školská lavica, v ktorej si bude môcť návštevník prelistovať informáciami o schémach škôl, štatistikách, prehliadnuť dobové školské fotografie, pohľadnice či digitalizované 3D učebné pomôcky a iné zbierkové predmety z fondu MŠaP. Súčasťou bude aj prezentácia školských filmov a fotografií učiteliek zo 60. rokov 20. storočia či hlásenie zo školského rozhlasu a školský zvonec.