Virtuálne výstavy

Ponúkame Vám virtuálne prehliadky výstavami na rôzne témy z dejín školstva a školského múzejníctva.

Fenomén spolupráce

Výstava v podobe virtuálnej prehliadky predstavuje niekoľkoročnú spoluprácu Múzea školstva a pedagogiky s Ateliérom reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Kalendárium školských zbierok

K povinnej výbave učebných pomôcok na školách v 20. rokoch patrila pomôcka v tvare kocky – krychla decimetrová, rozkladná, umiestnená v plechovej nádobe. Pozostáva z 1000 malých štvorčekov rozložiteľných do rôznych útvarov. Ide o dômyselnú pomôcku, vďaka ktorej sa dali vysvetliť jednotky, stovky a tisícky.

história múzea