Užitočné informácie a pokyny k návšteve múzea so školskými skupinami

Prosíme prísť min. 10 min. pred začiatkom programu, aby ste mali dostatok času na zloženie vecí, návštevu WC...

Bundy, batohy, jedlo a pitie je potrebné odložiť na miesto na to určenom.

Deti zväčša na vzdelávací program nič nepotrebujú, ak si niektorý z programov vyžadujú prípravu alebo pomôcky, budeme Vás o tom dopredu včas informovať.

Počas celého priebehu vzdelávacieho programu prosíme pedagógov o ich prítomnosť – múzejný pedagóg ani lektor nepreberajú za deti zodpovednosť.

Po skončení vzdelávacieho programu je možné si posedieť alebo zjesť svoje desiaty v oddychovej zóne v priestoroch múzea na prízemí.

Upozorňujeme, že pre účely vzdelávacích programov je k dispozícii iba časť budovy na prízemí. Budova múzea zatiaľ nie je bezbariérová.

Návštevnícky poriadok >>>