Užitočné informácie a návštevnícky poriadok

Prosíme prísť min. 10 min. pred začiatkom programu, aby ste mali dostatok času na zloženie vecí, návštevu WC...

Bundy, batohy, jedlo a pitie je potrebné odložiť na miesto na to určenom.

Deti zväčša na vzdelávací program nič nepotrebujú, ak si niektorý z programov vyžadujú prípravu alebo pomôcky, budeme Vás o tom dopredu včas informovať.

Počas celého priebehu vzdelávacieho programu prosíme pedagógov o ich prítomnosť – múzejný pedagóg ani lektor nepreberajú za deti zodpovednosť.

Po skončení vzdelávacieho programu je možné si posedieť alebo zjesť svoje desiaty v oddychovej zóne v priestoroch múzea na prízemí.

Upozorňujeme, že pre účely vzdelávacích programov je k dispozícii iba časť budovy na prízemí. Budova múzea zatiaľ nie je bezbariérová.

Návštevnícky poriadok MŠaP pre školy >>>

Čo nás čaká v múzeu?

Múzeum školstva a pedagogiky sídli v budove, ktorá má takmer 100 rokov a kedysi dávno to bola skutočná škola.

Navštívime ho v sprievode pani učiteliek alebo inej dospelej osoby.

Po príchode na nás bude čakať múzejná pedagogička, ktorá sa nám bude po celý čas návštevy venovať, povie nám všetky dôležité a užitočné informácie.

V múzeu sa môžeme smelo kedykoľvek pýtať na všetko, čo nás zaujíma.

Na úvod si porozprávame niečo o tom, čo je to múzeum, načo ho vlastne my ľudia potrebujeme a čo všetko sa v ňom robí – poznáme nejaké ďalšie múzeá na Slovensku?

Následne sa ocitneme v miestnosti, ktorá vyzerá trochu inak ako naša trieda - sú v nej staré školské lavice, rôzne písacie pomôcky či nástenné obrazy – a keďže sú veľmi staré a vzácne, v múzeu ich nazývame zbierkové predmety alebo exponáty.

V tomto priestore si ukážeme zaujímavé aktivity – vďaka tomu zistíme, že kedysi dávno sa deti učili inak ako my dnes.

Najlepšie na tom je, že všetko si môžeme vyskúšať sami – akoby sme sa preniesli v čase do minulosti.

Ak nám niečo nepôjde alebo nebudeme vedieť ako ďalej, nemusíme sa obávať – pomôžeme si navzájom.

Užijeme si tento čas v múzeu a určite si odnesieme mnoho zážitkov...

Ako sa k nám dostanete

Mestská hromadná doprava a IDS BK


Autobus
20 – zastávka Novoveská
21 – zastávka Novoveská
29 – zastávka Novoveská, Na Grbe

Vlak
S20, REX, Os – stanica Devínska Nová Ves