Speváci v školských laviciach

Známi slovenskí speváci rôznych generácii si zaspomínali na časy keď sami boli žiakmi a študentmi. Výstavu sprístupníme v máji 2023 počas podujatia Noc múzeí a galérií.