M_2016

Sprístupnili sme výstavu zachytávajúcu rekonštrukciu budovy, ktorá sa stala novým sídlom Múzea školstva a pedagogiky, prípravy na sťahovanie múzejného pracoviska a vízie aké plány nás okolo budovy čakajú ešte v budúcnosti.

M_2 0 1 6

Pozývame Vás na aktuálnu výstavu, v ktorej sa dozviete ako vyzeral pôvodný stav budovy školy z roku 1926, ako prebiehala rekonštrukcia a sťahovanie múzejného pracoviska do nových priestorov. Navštívte nás!

Kalendárium školských zbierok

K povinnej výbave učebných pomôcok na školách v 20. rokoch patrila pomôcka v tvare kocky – krychla decimetrová, rozkladná, umiestnená v plechovej nádobe. Pozostáva z 1000 malých štvorčekov rozložiteľných do rôznych útvarov. Ide o dômyselnú pomôcku, vďaka ktorej sa dali vysvetliť jednotky, stovky a tisícky.

história múzea