Pripravujeme

Na akých výstavných projektoch momentálne pracujeme a čo prinesú?

Expozícia Dejinami školstva

Predstaví školstvo ako významný fenomén spoločnosti na území dnešného Slovenska od stredoveku až do ponovembrových zmien v roku 1989. Otvorenie expozície predpokladáme v priebehu roka 2024.


Speváci v školských laviciach

Známi slovenskí speváci rôznych generácii si zaspomínali na časy keď sami boli žiakmi a študentmi. Výstavu sprístupníme v máji 2023 počas podujatia Noc múzeí a galérií.

Kalendárium školských zbierok

K povinnej výbave učebných pomôcok na školách v 20. rokoch patrila pomôcka v tvare kocky – krychla decimetrová, rozkladná, umiestnená v plechovej nádobe. Pozostáva z 1000 malých štvorčekov rozložiteľných do rôznych útvarov. Ide o dômyselnú pomôcku, vďaka ktorej sa dali vysvetliť jednotky, stovky a tisícky.

história múzea