Do archívu pravidelne pridávame informácie a fotografie z našich sprievodných podujatí a programov určených pre verejnosť, ktoré sme realizovali v minulosti.

Noc múzeí a galérií
Speváci v školských laviciach
13.5. 2023

Múzeum školstva a pedagogiky
Charkovská 1, Bratislava

Výstava bola projektom cyklu Osobnosti v školských laviciach a tentokrát predstavila slovenských populárnych spevákov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Škola a učitelia zohrávajú dôležitú úlohu v živote každého človeka. Často mávajú vplyv na budúcu profesiu svojich žiakov. Môžu ich podporiť alebo naopak aj odradiť od smeru, ktorý si vybrali. Našou snahou bolo zistiť, ako to bolo v prípade ľudí, ktorí sa živia hudbou.

Jadro výstavy tvorili ich spomienky na školské časy, učiteľov, obľúbené a neobľúbené predmety aj zážitky, ktoré sa im neodmysliteľne spájajú so školskými časmi. Keď sa hovorí o škole, nemôžu samozrejme chýbať známky. Dokladovali ich vysvedčenia či žiacke knižky známych spevákov, do ktorých sme mohli nahliadnuť. V ich odpovediach sa odzrkadľuje charakter doby, v ktorej chodili do školy.

Spoluprácu na vynovenom projekte prijali Peter Lipa, Marcela Laiferová, Pavol Hammel, Laco Lučenič, Beáta Dubasová, Miro Jaroš, Peter Cmorík a Zuzana Smatanová.

Program:
14:00 - 22:00 hod.
Speváci v školských laviciach
Výstava spomienok osobností zo slovenskej populárnej hudobnej scény na svoje žiacke a študentské časy.

Nová tvár ?
Prezentácia najlepšie hodnotených študentských návrhov na revitalizáciu okolia Múzea školstva a pedagogiky.


Vstup voľný. Tešíme sa na stretnutia s Vami.

Za spoluprácu ďakujeme Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku – projekt Sadni si!, Turistickej a informačnej kancelárii m.č. Devínska Nová Ves a Devínskonovoveskej televízii.

Nová tvár ?
15.4. 2023

Presťahovaním sa do súčasných priestorov vstúpilo Múzeum školstva a pedagogiky do novej fázy svojho pôsobenia. Nezískalo iba budovu – pôvodne postavenú a využívanú pre účely ľudovej školy, ale aj jej priľahlé okolie. O tom, ako by sa mohol priestor pred hlavným vstupom do budovy i za ňou v budúcnosti využívať, sme v múzeu mali pomerne jasnú predstavu už od začiatku. Potrebovali sme však pomoc s architektonickým riešením, ktoré by tieto predstavy pretavili do priestoru a funkčne skĺbili.

Na základe našich požiadaviek v spolupráci s Ústavom architektúry občianskych budov na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, bola riešená úprava vonkajšieho priestoru pred vstupom do múzea a plocha za budovou, ktorá susedí s parkom a ihriskom. Výsledné návrhy vyhodnotila porota zložená zo zástupcov FAAD STU a mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

Našou snahou bude naujzaujímavejšie projekty v budúcnosti premeniť na realitu. Veríme, že postupne sa prepracujeme aj k zveľadeniu okolia, ktoré bude slúžiť nám všetkým.

Program:
10:00 - 18:00 hod.
Prezentácia výstavy Nová tvár ?

15:00 hod.
Oceňovanie najlepších návrhov starostom m.č. Devínska Nová Ves Dáriusom Krajčírom

Vstup voľný.

Výstava sa konala v rámci jednorázového podujatia.
Za spoluprácu ďakujeme FAAD STU v Bratislave a Miestnemu úradu Bratislava - Devínska Nová Ves.

Noc múzeí a galérií
14.5. 2022


Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa múzejníkov sme počas podujatia Noc múzeí a galérií pripravili pre verejnosť špeciálny program v časti nových priestorov múzea. Sprístupnili sme návštevníkom depozitárne priestory, ktorými v dvoch komentovaných sprievodoch previedli kurátorky múzea. Návštevníci mali príležitosť nahliadnuť do depozitárov, ktoré ostávajú za bežných okolností neprístupné z dôvodu špeciálneho režimu. Dozvedeli sa v čom je špecifický zbierkový fond zameraný na školské kultúrne dedičstvo, ako prebieha jeho starostlivosť, aké podmienky musia depozitárne priestory spĺňnať, akým spôsobom s predmetmi pracujú odborní zamestnanci múzea a pod.

Pre najmenších návštevníkov boli pripravené matematické úlohy z učebníc z 2. polovice 19. storočia a možnosť odfotiť sa v školskej lavici so šlabikárom ako v 1. triede. 

D1, D2, D3... Nahliadnite do depozitárov školských zbierok

Program:
18.00 a 20.00 hod.
komentované prehliadky depozitárov

17.00 - 22.00 hod.
sprístupnenie depozitárnych priestorov múzea
prezentácia prípravných prác k novej expozícii
z úloh matematiky a výtvarnej / odfoť sa ako prvák