Múzeum školstva a pedagogiky bude verejnosti ponúkať rôzne podujatia kultúrno-spoločenského charakteru. V programovej ponuke budete môcť nájsť:

kurátorské výklady k aktuálnym výstavám
rozhovory s osobnosťami z oblasti kultúrneho života
premietania školských filmov
prednášky
besedy na vybrané témy k dejinám školstva
semináre a pod.

Pravidelne každý rok sa so špeciálnym programom zapájame do podujatia Noc múzeí a galérií.