Aktuálna ponuka sprievodných podujatí Múzea školstva a pedagogiky v roku 2023.

Spisovatelia v školských laviciach

12.4. 2023 - 31.5. 2023

Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská 19, Piešťany

Putovná výstava predstavuje známych slovenských spisovateľov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Mnohí sú už maturitnými otázkami ... mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali. Spisovatelia Tomáš Janovic, Ladislav Balek, Etela Farkašová, Oľga Feldeková, Jozef Banáš, Daniela Kapitáňová, Daniel Hevier, Gustáv Murín, Pavol Rankov, Eva Borušovičová, Petra Nagyová-Džerengová a Michal Hvorecký prijali pozvanie k rozhovoru na tému školy - ako si spomínajú na obľúbených i menej obľúbených učiteľov, predmety, známky, lásky, spolužiakov, rozhodovania kam po základnej a strednej, na smelé či nesmelé začiatky, než sa stali skutočnými majstrami slova.

Zaspomínali si s nami a my Vám ich pútavé výpovede ponúkame prostredníctvom výstavy, ktorá už niekoľko rokov putuje po Slovensku. Dozviete sa, ako oni - spisovatelia rôznych generácií vnímali a prežívali dobu, v ktorej strávili svoje školské roky i ako tieto ovplyvnili a určili ich ďalšie smerovanie v živote.