Do archívu pravidelne pridávame informácie a fotografie z našich sprievodných podujatí a programov určených pre verejnosť, ktoré sme realizovali v minulosti.

Noc múzeí a galérií 2022
14. máj


Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa múzejníkov sme počas podujatia Noc múzeí a galérií pripravili pre verejnosť špeciálny program v časti nových priestorov múzea. Sprístupnili sme návštevníkom depozitárne priestory, ktorými v dvoch komentovaných sprievodoch previedli kurátorky múzea. Návštevníci mali príležitosť nahliadnuť do depozitárov, ktoré ostávajú za bežných okolností neprístupné z dôvodu špeciálneho režimu. Dozvedeli sa v čom je špecifický zbierkový fond zameraný na školské kultúrne dedičstvo, ako prebieha jeho starostlivosť, aké podmienky musia depozitárne priestory spĺňnať, akým spôsobom s predmetmi pracujú odborní zamestnanci múzea a pod.

Pre najmenších návštevníkov boli pripravené matematické úlohy z učebníc z 2. polovice 19. storočia a možnosť odfotiť sa v školskej lavici so šlabikárom ako v 1. triede. 

D1, D2, D3... Nahliadnite do depozitárov školských zbierok

Program:
18.00 a 20.00 hod.
komentované prehliadky depozitárov

17.00 - 22.00 hod.
sprístupnenie depozitárnych priestorov múzea
prezentácia prípravných prác k novej expozícii
z úloh matematiky a výtvarnej / odfoť sa ako prvák