Do archívu pravidelne pridávame informácie o našich zrealizovaných sprievodných podujatiach a programoch, ktoré sú určené širokej verejnosti.

Noc múzeí a galérií

18.5. 2024

11.00 - 22.00 hod.

Tradične tretia májová sobota patrila každoročne celoeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií. Dňa 18.5. 2024 sa konal už 20. ročník podujatia, ktoré má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. Už od roku 1977 je neodmysliteľne spojené s Medzinárodným dňom múzeí.

Opäť sme v Múzeu školstva a pedagogiky pripravili zaujímavý program, až do neskorých večerných hodín. Kto nestihol otvorenie MŠaP, počas Noci múzeí a galérií mal možnosť dozvedieť sa mnoho informácií zo zákulisia príprav expozície, ktorú sme nedávno sprístupnili verejnosti. K expozícii Dejinami školstva pribudla nová výstava M_2016, na témy spojené s pôvodným stavom a históriou budovy, v ktorej MŠaP sídli - jej rekonštrukciou a sťahovaním MŠaP, ktorú sme počas tohto podujatia oficiálne tvorili verejnosti.

17:00  Na hodine otázok a odpovedí
Predstavovali sme novú stálu expozíciu Dejinami školstva; v rozhovore s kurátorkami novej stálej expozície Martinou Kočí a Danielou Vaněkovou ste sa mohli opýtať na všetko, čo Vás zaujíma.

20:00  Stará škola X Nové múzeum
Otvorili sme výstavu M_2016, spojenú s témami rekonštrukcie starej školy na múzeum, či jeho sťahovaním, ktorú predstavila jej kurátorka Zuzana Kunšteková s hosťom, architektom projektu rekonštrukcie budovy Tomášom Čechvalom. 

Vstup na podujatie bol počas celého dňa zadarmo.
 

OTVÁRAME! MŠaP

27.4. 2024

11.00 - 19.00 hod.

V sobotu, 27.4. 2024 sme (znovu)otvárali Múzeum školstva a pedagogiky pre verejnosť. Okrem otvorenia nových priestorov, ktoré sa rekonštrukciou interiéru zmenili na múzejné účely, sme sprístupnili projekt stálej expozície s názvom Dejinami školstva.

Expozícia prezentuje školstvo ako významný fenomén spoločnosti na území dnešného Slovenska od stredoveku až do ponovembrových zmien v roku 1989. Historické údaje, ako sa menilo školstvo a vzdelávanie na našom území naprieč storočiami a významnými obdobiami, sú doplnené unikátnymi školskými pamiatkami z fondu múzea, viaceré vystavované úplne po prvý krát. Výnimočné je tiež architektonicko-výtvarné stvárnenie celej expozície, ktoré vie zaujať každú generáciu návštevníkov.

Pri tejto výnimočnej príležitosti nás mohla verejnosť navštíviť v sobotu 27.4. 2024 medzi 11.00 - 19.00 navštíviť. Na otvorení návštevníkov zabávala postava "Ducha" školy - Školníka, o náladu sa starala príjemná hudba a osvieženie zabezpečovali kávičkári od SVÄG TO GO. Stánok s kávou bol návštevníkom k dispozícii počas celého dňa pred budovou múzea, rovnako ako posedenie vďaka projektu Sadni si! v spolupráci s BKIS.   

Vstup bol zdarma a veríme, že ste si s nami tento otvárací deň užili. Dovidenia v múzeu! 😊

Za spoluprácu úctivo ďakujeme:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
CVTI SR
Bratislava - hlavné mesto SR
Devínska Nová Ves - oficiálna stránka
BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
SVÄG TO GO

Noc múzeí a galérií
Speváci v školských laviciach
13.5. 2023

Múzeum školstva a pedagogiky
Charkovská 1, Bratislava

Výstava bola projektom cyklu Osobnosti v školských laviciach a tentokrát predstavila slovenských populárnych spevákov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Škola a učitelia zohrávajú dôležitú úlohu v živote každého človeka. Často mávajú vplyv na budúcu profesiu svojich žiakov. Môžu ich podporiť alebo naopak aj odradiť od smeru, ktorý si vybrali. Našou snahou bolo zistiť, ako to bolo v prípade ľudí, ktorí sa živia hudbou.

Jadro výstavy tvorili ich spomienky na školské časy, učiteľov, obľúbené a neobľúbené predmety aj zážitky, ktoré sa im neodmysliteľne spájajú so školskými časmi. Keď sa hovorí o škole, nemôžu samozrejme chýbať známky. Dokladovali ich vysvedčenia či žiacke knižky známych spevákov, do ktorých sme mohli nahliadnuť. V ich odpovediach sa odzrkadľuje charakter doby, v ktorej chodili do školy.

Spoluprácu na vynovenom projekte prijali Peter Lipa, Marcela Laiferová, Pavol Hammel, Laco Lučenič, Beáta Dubasová, Miro Jaroš, Peter Cmorík a Zuzana Smatanová.

Program:
14:00 - 22:00 hod.
Speváci v školských laviciach
Výstava spomienok osobností zo slovenskej populárnej hudobnej scény na svoje žiacke a študentské časy.

Nová tvár ?
Prezentácia najlepšie hodnotených študentských návrhov na revitalizáciu okolia Múzea školstva a pedagogiky.


Vstup voľný. Tešíme sa na stretnutia s Vami.

Za spoluprácu ďakujeme Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku – projekt Sadni si!, Turistickej a informačnej kancelárii m.č. Devínska Nová Ves a Devínskonovoveskej televízii.

Nová tvár ?
15.4. 2023

Presťahovaním sa do súčasných priestorov vstúpilo Múzeum školstva a pedagogiky do novej fázy svojho pôsobenia. Nezískalo iba budovu – pôvodne postavenú a využívanú pre účely ľudovej školy, ale aj jej priľahlé okolie. O tom, ako by sa mohol priestor pred hlavným vstupom do budovy i za ňou v budúcnosti využívať, sme v múzeu mali pomerne jasnú predstavu už od začiatku. Potrebovali sme však pomoc s architektonickým riešením, ktoré by tieto predstavy pretavili do priestoru a funkčne skĺbili.

Na základe našich požiadaviek v spolupráci s Ústavom architektúry občianskych budov na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, bola riešená úprava vonkajšieho priestoru pred vstupom do múzea a plocha za budovou, ktorá susedí s parkom a ihriskom. Výsledné návrhy vyhodnotila porota zložená zo zástupcov FAAD STU a mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

Našou snahou bude naujzaujímavejšie projekty v budúcnosti premeniť na realitu. Veríme, že postupne sa prepracujeme aj k zveľadeniu okolia, ktoré bude slúžiť nám všetkým.

Program:
10:00 - 18:00 hod.
Prezentácia výstavy Nová tvár ?

15:00 hod.
Oceňovanie najlepších návrhov starostom m.č. Devínska Nová Ves Dáriusom Krajčírom

Vstup voľný.

Výstava sa konala v rámci jednorázového podujatia.
Za spoluprácu ďakujeme FAAD STU v Bratislave a Miestnemu úradu Bratislava - Devínska Nová Ves.

Noc múzeí a galérií
14.5. 2022


Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa múzejníkov sme počas podujatia Noc múzeí a galérií pripravili pre verejnosť špeciálny program v časti nových priestorov múzea. Sprístupnili sme návštevníkom depozitárne priestory, ktorými v dvoch komentovaných sprievodoch previedli kurátorky múzea. Návštevníci mali príležitosť nahliadnuť do depozitárov, ktoré ostávajú za bežných okolností neprístupné z dôvodu špeciálneho režimu. Dozvedeli sa v čom je špecifický zbierkový fond zameraný na školské kultúrne dedičstvo, ako prebieha jeho starostlivosť, aké podmienky musia depozitárne priestory spĺňnať, akým spôsobom s predmetmi pracujú odborní zamestnanci múzea a pod.

Pre najmenších návštevníkov boli pripravené matematické úlohy z učebníc z 2. polovice 19. storočia a možnosť odfotiť sa v školskej lavici so šlabikárom ako v 1. triede. 

D1, D2, D3... Nahliadnite do depozitárov školských zbierok

Program:
18.00 a 20.00 hod.
komentované prehliadky depozitárov

17.00 - 22.00 hod.
sprístupnenie depozitárnych priestorov múzea
prezentácia prípravných prác k novej expozícii
z úloh matematiky a výtvarnej / odfoť sa ako prvák