Výstava Fenomén spolupráce

Výstava v podobe virtuálnej prehliadky predstavuje niekoľkoročnú spoluprácu múzea s Ateliérom reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave.

Aj keď každé pracovisko má svoje špecifické poslanie, obnova krehkej papierovej krásy i v podobe hodnotných školských zbierok, bola tým momentom, kde sa tieto celoštátne inštitúcie vzájomne stretli.

Výsledkom sú pre múzeum obnovené a správne ochránené školské pamiatky a pre vysokú školu edukovaní. 

Výstava Fenomén spolupráce

Koncept a garancia výstavy

Autori: Ľ. Čierny MŠaP, B. Kvasnica VŠVU, D. Vaněková MŠaP
Grafický návrh: Ľ. Čierny MŠaP
Grafické spracovanie: A. Andrašovan
Jazyková korektúra: G. Aichová CVTI SR
Tlač: M. Boroš COPEX
Realizácia: Ľ. Čierny MŠaP, I. Radványiová, M. Šottová VŠVU
Virtuálne spracovanie: M.E.P. group s.r.o.
Termín sprístupnenia projektu: máj 2021

Koncept a garancia výstavy

M_2 0 1 6

Ako sa Múzeum školstva a pedagogiky dostalo k historickej budove školy z roku 1926 a prečo to pre ňu bol taký významný počin? Aké boli naše idey a vízie na pretvorenie budovy, ktorá v minulosti slúžila na vzdelávanie a ako ich architekti zvládli premeniť do súčasnej podoby? Ako prebiehal niekoľkoročný proces rekonštrukčných prác interiéru a čo v praxi…