Archív výstav

Predstavujeme autorské výstavné projekty kolektívu Múzea školstva a pedagogiky po roku 2000, odkedy prvý krát múzeum disponovalo vlastným výstavným priestorom. Ich cieľom bolo odborne a pútavo sprístupňovať históriu školstva a vybranými hmotnými pamiatkami prezentovať vlastné bádateľské výsledky múzejnej práce.

MŠaP 00045

Múzeum školstva a pedagogiky oslávilo svoje štyridsiate piate výročie sprístupnením výstavy zameranej na ukážky z toho najvzácnejšieho a najreprezentatívnejšieho zo zbierkového fondu. Prvýkrát boli predstavené výsledky múzejnej práce iným spôsobom, ako tomu bolo doteraz.


Športovci v školských laviciach

Škola - každý z nás do nej chodil. Niekto má na ňu dobré spomienky, iný by na toto obdobie svojho života radšej zabudol. Všetci sme mali v škole telesnú výchovu, ale nie každý v nej vynikal.


Slovenskí učitelia v odboji a SNP

Výstava Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní mapovala školstvo, výchovu a vzdelávanie – jednu z oblastí života spoločnosti. Škola – ako konečne v každom období – bola predmetom štátneho záujmu, nevynímajúc Slovenskú republiku z rokov 1939 – 1945.


Filmoví režiséri v školských laviciach

Viete, kto režíroval známe, ale i tie menej známe slovenské filmy, ktoré ste určite mali možnosť vidieť v kinách alebo na televíznych obrazovkách? Odpoveď návštevníci mohli nájsť v ponúkanej výstave.


Prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov

Pred 150 rokmi, presne 16. septembra 1862, sa slávnostnými Službami Božími v evanjelickom chráme v Revúcej začala písať história prvej slovenskej strednej školy, Slovenského ev. a. v. gymnázia. Múzeum školstva a pedagogiky si toto výročie pripomenulo výstavou, ktorá priblížila nie len dejiny školy, ale aj život jej študentov a profesorov.


Spisovatelia v školských laviciach

Výstava predstavila známych slovenských spisovateľov z pohľadu ich detstva, školských a študentských rokov. Mnohí sú už maturitnými otázkami...mnohí majú predpoklady, aby sa nimi stali.


Pohľad do prírodovedného kabinetu a triedy 60. rokov 20. stor.

Roky šesťdesiate – obdobie Beatles, Gagarina vo vesmíre, Pražskej jari, krátkych sukní a dlhých vlasov. Škola sa mení – Osemročnú strednú školu nahradila Základná deväťročná škola, drevené lavice vystriedali modernejšie s kovom, na stenách tried visel obraz prezidenta Novotného, začali sa používať prvé magnetofóny ako učebné pomôcky. V kabinetoch sa…


Herci v školských laviciach

Herci – boli a stále sú miláčikmi múz a majú tisícky obdivovateľov. Ich tváre poznáme z divadelných dosiek, z filmového plátna, z televíznej obrazovky, ich hlasy znejú v dabovaných filmoch... Čo je však menej známe, je ich cesta za touto profesiou.

Kalendárium školských zbierok

K povinnej výbave učebných pomôcok na školách v 20. rokoch patrila pomôcka v tvare kocky – krychla decimetrová, rozkladná, umiestnená v plechovej nádobe. Pozostáva z 1000 malých štvorčekov rozložiteľných do rôznych útvarov. Ide o dômyselnú pomôcku, vďaka ktorej sa dali vysvetliť jednotky, stovky a tisícky.

história múzea